Undgå livestreaming af træning og opvisninger for børn og unge

Der bør ikke livestreames fra kampe, opvisninger, træningspas og konkurrencer for børn og unge under 18 år.

Vi anbefaler at der ikke livestreames når børn og unge under 18 år er involveret.

Her kan du læse mere om generelle anbefalinger og måder at håndtere billeder og gensidig inspiration på.

Anbefalinger til brug af Billeder
Læs retningslinjer og anbefalinger her

Video til gensidig inspiration.
Video bruges kun til gensidig (og intern) inspiration. Anbefalingen er at lave redigerede film og opsætte følgende betingelser:

  • Film optages på afstand og uden ”close ups”.
  • Der henvises til en kontaktperson, hvor man kan henvende sig, hvis man ikke ønsker at blive vist på film, eller hvis der er ønsker til fraklip.


Det er en anbefaling, at man i holdbeskrivelsen og ved holdtilmeldingen synliggør om det er et opvisningshold.

Er det ikke et opvisningshold anbefaler vi, at der ikke ligges film og billeder op af børn og unge under 18 år.