DGI Skydnings anbefalinger til aktiviteter under corona

Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere at gennemføre skydeaktiviteter i en tid med Covid-19. Her på siden finder du DGI Skydnings aktuelle anbefalinger.

Fra 6. maj kan indendørs idræt genoptages for alle, dog max. 25 personer ad gangen. Der er desuden krav om coronapas for udøvere fra 18 år og opefter indendørs. Foto: Gregers Kirdorf

Opdateret 7. maj: 6. maj trådte nye lempelser af indendørs idræt i kraft, så indendørs idræt kan genoptages for alle, dog max. 25 deltagere ad gangen. Der er desuden krav om coronapas for udøvere fra 18 år og opefter indendørs. Klubhuse kan igen holdes åbne under reglerne for coronapas og forsamlingsloft. Underdørs idræt kan nu afholdes for max. 75 personer.

Siden marts 2021 har udendørs idrætsaktiviteter kunne gennemføres, aktuelt med 75 deltagere tilladt, og fra 6. maj er det nu også blevet muligt at genåbne indendørs idræt som skydning for alle aldersgrupper. Børn og unge til og med 17 år samt voksne over 70 år har kunnet deltage i skydeaktiviteter indendørs siden 21. april.

De nye regler betyder, at alle - børn, unge, voksne og ældre - må skyde indendørs. Dog max. 25 deltagere ad gangen, uanset alder. Det er samtidig et krav for udøvere over 18 år om at kunne fremvise coronapas for at deltage - læs mere om det her.

Med de seneste lempelser af restriktionerne for foreningsidrætten er det nu også muligt at holde klubhuse åbent - dog under kravene for indendørs idræt, det vil sige gældende coronapas og overholdelse af forsamlingsloftet (aktuelt 25 personer).

Med denne vejledning kommer Dansk Firmaidræts Forbund, Skydebaneforeningen Danmark, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union og DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan indendørs og udendørs skydeaktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Du finder anbefalingerne her

Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må gøre sig selv med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip og sund fornuft.

Overholdelse af forsamlingsforbuddet

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes efter gældende regler:

 • Fra 6. maj kan udendørs idrætsaktiviteter finde sted med højst 75 personer. 

 • Fra 6. maj kan indendørs idrætsaktiviteter finde sted for samtlige aldersgrupper:
  • Dog max. 25 deltagere ad gangen - uanset alder. 
  • For udøvere fra 18 år og opefter er der krav om coronapas for at deltage - læs mere om det her.

Brug af mundbind

Mundbind/visir skal nu bæres på offentligt tilgængelige steder indendørs – det gælder også skydebaner og klubhuse:

 • Mundbind skal bæres ved ankomst og ophold i klubhus, samt til og fra skydebanen.
 • Der skal ikke bæres mundbind under selve skydningen – det gælder både for udøvere, trænere og skydeledere (selvom mundbind ikke er et krav, så anbefaler DGI alligevel, at skydeledere og trænere bruger mundbind eller visir).
 • Lukket holdtræning fraviger ikke kravet om mundbind.
 • Kravet gælder for alle på 12 år og derover.

Der er dog undtagelser for kravet om mundbind i flere situationer, blandt andet:

 • Når personer sidder ned.
 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (omfatter ikke serveringssteder).

Du kan læse mere om kravene for brugen af mundbind i idrætslivet her.

Øvrige generelle krav

 • Afstandskravet er nedsat til 1 meter mellem hver udøver, dog med en anbefaling på 2 meter, hvor det er muligt. Der måles fra næsetip til næsetip, eller center af bane til center af bane.
 • Indendørs skal der beregnes minimum 4 kvadratmeter pr. person. Her måles arealet for hele lokalet. Se eksempel her
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og evt. nødvendige voksne.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte skytteforening og skydeanlæg. Den enkelte forening er ansvarlig for aktiviteterne i deres forening. DGI Skydning opfordrer på det kraftigste til, at man følger anbefalingerne fra DIF og DGI.