DGI Skydnings anbefalinger til aktiviteter under corona

Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere at gennemføre skydeaktiviteter i en tid med Covid-19. Her på siden finder du DGI Skydnings aktuelle anbefalinger.

Der er åbent for både indendørs og udendørs skydeanlæg. Mundbind skal bæres ved ankomst og ophold i klubhus, samt til og fra skydebanen. Der skal ikke bæres mundbind under selve skydningen. Foto: Gregers Kirdorf

Opdateret 30. oktober: Forsamlingsforbuddet er aktuelt 10 personer - for idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år er forsamlingsforbuddet fortsat 50. Restriktionerne gælder foreløbig frem til og med 13. december.  

Med denne vejledning kommer Dansk Firmaidræts Forbund, Skydebaneforeningen Danmark, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union og DGI Skydning med anbefalinger til, hvordan indendørs og udendørs skydeaktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Du finder anbefalingerne her og i faktaboksen. 

Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold, som den enkelte forening må gøre sig med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip og sund fornuft.

Brug af mundbind

Med de seneste restriktioner, der blev annonceret af statsministeren fredag 23. oktober, skal mundbind bæres på offentligt tilgængelige steder indendørs – det gælder også skydebaner og klubhuse:

  • Mundbind skal bæres ved ankomst og ophold i klubhus, samt til og fra skydebanen.
  • Der skal ikke bæres mundbind under selve skydningen – det gælder både for udøvere, trænere og skydeledere (selvom mundbind ikke er et krav, så anbefaler DGI alligevel, at skydeledere og trænere bruger mundbind eller visir)
  • Lukket holdtræning fraviger ikke kravet om mundbind.
  • Kravet gælder for alle på 12 år og derover, og gælder foreløbig frem til 2. januar 2021.

Der er dog undtagelser for kravet om mundbind i flere situationer, blandt andet:

  • Når personer sidder ned
  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (omfatter ikke serveringssteder)

Du kan læse mere om kravene for brugen af mundbind i idrætslivet her. 

Overholdelse af forsamlingsforbuddet

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes efter gældende regler – foreløbig frem til 22. november. Der er dog særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner.

  • For voksne fra 22 år og derover gælder, at max 10 personer må forsamles, inklusiv træner, skydeleder og frivillige.

  • For børn og unge til og med 21 år gælder, at 50 personer må forsamles. Nødvendige voksne må være tilstede som en del af forsamlingen. En nødvendig voksen er træner, banehjælper og skydeleder. Hvis blot én på 22 år eller derover deltager i skydningen, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.

  • Et skydehus/anlæg kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig af flere grupper. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
  • En træner kan godt træne flere hold, bare ikke samtidigt, hvorfor det kræver tidsforskudt holdtræning

Du finder alle anbefalingerne her.

NB! Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte skytteforening og skydeanlæg. Den enkelte forening er ansvarlig for aktiviteterne i deres forening. DGI Skydning opfordrer på det kraftigste til, at man følger anbefalingerne fra DIF og DGI.