Corona - hvad anbefaler DGI?

Al indendørs og udendørs idræt er åbent for alle aldersgrupper. Men der er nogle få restriktioner, og i områder med høj smitte er der en række anbefalinger.

Fra 12. november 2021 kom der igen en række generelle corona-restriktioner i Danmark. Aktiviteterne i idrætsforeningerne kan dog fortsætte som de plejer, for hverken indendørs eller udendørs idræt eller andre af hverdagens foreningsaktiviteter bliver berørt af de nye restriktioner.

DGI opfordrer således idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter. 

Kulturministeriet har - i samarbejde med DGI og andre fra idræts- og foreningslivet - udarbejdet en række anbefalinger vedrørende børn og unge i idrætsforeninger i områder med høj smitte. 

Fra 12. november gælder bl.a. følgende:

 • Der er ikke krav om coronapas for udøvere, trænere eller frivillige.
 • Der er ikke krav om coronapas i svømmehaller, når der er tale om foreningsidræt.
 • Der skal fremvises coronapas til idrætsarrangementer, hvis der er over 200 betalende tilskuere indendørs eller over 2000 betalende tilskuere udendørs. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover. Fra 29. november ændres grænsen. Det vil sige, der skal fremvises coronapas til idrætsarrangementer, hvis der er over 100 betalende tilskuere indendørs eller over 1000 betalende tilskuere udendørs.
 • I cafeer og restauranter er der krav om coronapas uanset antal gæster. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover.

Få mere info om coronapas i idrætssammenhænge her 

Tjek Kulturministeriets detaljerede Q&A for for kulturlivet

Områder med høj smitte

I områder med højt smitte opfordrer Kulturministeriet idrætsforeninger til at følge disse anbefalinger i forhold til børn og unge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se på coronasmitte.dk, hvad der gælder, hvor du bor. Dvs. om du skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse 

DGI's formand: Hold aktiviteterne i gang 

Der er generelt ingen restriktioner om, at idrætsforeninger skal lukke ned for aktiviteterne.

"Vores klare opfordring til idrætsforeningerne er fortsat at holde gang i alle aktiviteter. Vores fokus er børn og unges trivsel, og derfor er det vigtigt at holde gang i hverdagens aktive fælleskaber," siger Charlotte Bach Thomassen. 

En række af DGI's 6.600 idrætsforeninger er i tvivl om, hvad der er rigtigt at gøre, eller lukker deres aktiviteter ned i en periode.

"Jeg har stor forståelse for, at idrætsforeningerne står i et dilemma. I lokalområder med høj smitte er det naturligt, at foreninger midlertidigt vælger at lukke ned for børn- og ungeaktiviteter i en kort periode. Samtidig ønsker Regering og folketing at holde landet åbent og i gang. Og vi ved efter en lang corona-tid, hvor afgørende det er for både den fysiske, sociale og mentale trivsel, at vi holder gang i idrætsforeningernes aktive fællesskaber," siger Charlotte Bach Thomassen.

Hvis smitten stiger lokalt, anbefaler myndighederne at rette tiltag mod de konkrete udbrud i skoler og dagtilbud, så smitten bringes under kontrol. Disse tiltag gælder dog ikke umiddelbart idrætsforeninger. Hvis idrætsforeninger har spørgsmål til, hvordan de bør forholde sig, opfordres de til at gå i dialog med de lokale myndigheder. 

Tjek Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

Tjek Kulturministeriets site "Kulturlivet under covid-19"

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Coronasmitte.dk 

Læs mere om smittestop-app'en - den findes nu både på dansk og engelsk.

Senest opdateret 26. november kl. 12:15.