Corona - hvad anbefaler DGI?

Udendørs idræt kan igen starte op i idrætsforeningerne. Men indendørs idræt bør fortsat aflyses.

Udendørs idræt kan afvikles i idrætsforeningerne, når krav og anvisninger følges. Foto: Bo Nymann (arkiv)

I midten af marts anbefalede DGI alle idrætsforeninger at aflyse alle aktiviteter, både udendørs og indendørs på grund af corona-situationen.

13. maj kom der nye retningslinjer fra Kulturministeriet. Dermed tager udendørs idræt et stort skridt i retning af en normalisering, men indendørs idræt er fortsat ikke muligt. 

De nye retningslinjer betyder, at idrætsaktiviteter som eksempelvis fodbold og håndbold nu må afvikles med kropskontakt, hvis der er tale om sporadisk kontakt, og der samtidig er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne og andre tiltag for at undgå smittespredning.

På baggrund af Kulturministeriets retningslinjer har DGI og DIF udarbejdet retningslinjer om udendørs idræt.

Læs også: DGI og DIF's retningslinjer om udendørs idræt

Læs også: Temaside om opstart af udendørs idrætter

Retningslinjerne kommer i kølvandet på den aftale, Folketingets partier indgik 7. maj, der gav grønt lys til alle former for udendørs idræt inden for de gældende retningslinjer.  

”Det er et vigtigt skridt for foreningerne, at det nu bliver lettere at dyrke idræt udendørs. Samtidig er genåbningen af idrætten udendørs en stor tillidserklæring til idrætsforeningerne. Med retningslinjerne fra myndighederne i hånden kan vi nu starte træning udendørs for alle de mange medlemmerne, der tørster efter idræt og fællesskab," siger DGI's formand Charlotte Bach Thomassen. 

Mere idræt på vej i juni og august

Folketingets partier er også enige om de næste faser af genåbningen af Danmark - de såkaldte fase 3 og 4.

I fase 3 - fra 8. juni - bliver der åbnet også for visse dele af det indendørs idræts- og foreningsliv. Hvilke aktiviteter, der specifikt bliver tale om er stadig uafklaret.

Desuden åbnes for sommeraktiviteter for børn og unge ligesom forsamlingsforbuddet vil blive hævet til 30-50 personer.

I fase 4 – fra medio august - kan yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter åbne. Det gælder eksempel svømmehaller og fitnesscentre. 

Igangsættelsen af de enkelte faser er betingede af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sætte i gang.

”Det er meget glædeligt, at vi kan se frem til at starte op med mange flere idrætsaktiviteter i juni og endnu flere efter sommerferien. Sammen med de øvrige idrætsorganisationer har vi i DGI en tæt dialog med Kulturministeriet og sundhedsmyndighederne om de næste faser. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, men hold da op, hvor vi savner at mødes i vores aktive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Tiltag og forbud

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag. Blandt andet:  

  • Lukning af idrætsfaciliteter. Forbud mod at bruge indendørs sports- og fritidsfaciliteter. 
  • Midlertidigt forbud mod at samles mere end 10 personer. Det gælder både indendørs og udendørs. 
  • Forbud mod større arrangementer med flere end 500 personer frem til 1. september 2020.

Politiet kan give bøder, hvis forbuddet ikke overholdes. 

Mange aktiviteter er fortsat aflyst

Alle indendørs aktiviteter i idrætsforeningerne bør fortsat aflyses.

Alle DGI’s egne kurser med fysisk fremmøde, opvisninger, stævner og andre arrangementer aflyses foreløbig frem til og med maj 2020. En række onlinekurser og webinarer afvikles fortsat. 

Tiltagene rammer idrætsforeningerne hårdt - også økonomisk

Hverdagen er anderledes for de mange danskerne, der ikke kan opleve fællesskabet i idrætsforeningen.

DGI er samtidig meget opmærksom på, at aflysningerne med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysningerne har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Udover kompensationsordningen til arrangører er der også en ordning om midlertidig lønkompensation og en kompensationsordning for faste udgifter. Desuden er der indgået en politisk aftale om et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger på 50 mio. kr. De midler kan søges via DIF og DGI's corona-hjælpepulje.  

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.

Coronasmitte.dk - Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona.

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed - opdateringer på antal smittede og personer i karantæne.

Statens Seruminstitut

Udenrigsministeriet - rejsevejledninger.

Senest opdateret 14. maj kl. 10:34.