Corona - hvad anbefaler DGI?

Der er åbent for udendørs idræt med op til 50 personer. Indendørs idræt åbner 21. april for børn og unge og +70. Foråret byder løbende på mere genåbning.

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af corona-situationen. Det har betydning for idrætsforeningerne.

Fra 22. marts er der åbent for udendørs idræt med højst 50 personer. Et lyspunkt, efter restriktionerne blev skærpet i december og januar, blandt andet på grund af den smitsomme britiske corona-variant.

15. april blev der indgået en politisk aftale om mere genåbning af Danmark - en milepæl i forhold til idrætsforeningerne. Aftalen betyder, at al indendørs idræt for børn og unge kan åbne 21. april, ligesom +70-årige kan deltage i indendørs idræt, hvis de viser coronapas. Voksne i andre aldersgrupper kan deltage i indendørs idræt fra 6. maj. 

Restriktioner frem til 21. april

I alle kommuner gælder blandt andet følgende frem til 21. april:

 • Udendørs idræt kan gennemføres med max 50 personer, det vil sige udendørs idræt er undtaget det generelle udendørs forsamlingsforbud på max 10 personer. 
 • Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder, når idræts- og foreningsaktiviteter er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber.
 • Forsamlingsforbuddet på 50 personer udendørs omfatter alene personer, som er en del af aktiviteten som udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
 • Indendørs idræt kan rykke udendørs, hvis der er mulighed for det og adgang til faciliteter. 
 • Idræt udendørs kan gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges. 
 • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt. 
 • Al indendørs idræt er lukket ned.
 • Der kan være lokale nedlukninger pr sogn eller pr kommune 

Se Kulturministeriets retningslinjer for kulturliv og idræt

Fra 21. april lempes restriktionerne, og der åbnes for indendørs idræt

Fra 21. april gælder følgende:

 • Indendørs idræt kan åbne i organiseret regi for børn og unge til og med 18 år. Det gælder alle idrætsgrene.
 • Forsamlingsloftet for indendørs idræt er på 25 børn og unge. Trænere, ledere og evt. andre nødvendige voksne tæller med i de 25. Indendørs idræt for børn og unge er dermed undtaget det generelle indendørs forsamlingsforbud, som er på 10 personer. 
 • Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.
 • Indendørs idræt for alle aldersgrupper ventes at åbne 6. maj
 • Udendørs idræt har et forsamlingsforbud på max 50 personer. Samtidig hæves det generelle udendørs forsamlingsforbud til max 50 personer, og fra 6. maj til 75 personer. Det gælder også udendørs idræt.
 • Forsamlingsforbuddet på 50 personer udendørs omfatter alene personer, som er en del af aktiviteten som udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
 • Der kan være lokale nedlukninger pr sogn eller pr kommune.
 • Der åbnes for udendørsservering på restauranter og cafeer mv. uden coronapas og for indendørsservering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.

Myndighederne arbejder pt på de mere detaljerede retningslinjer, som gælder fra 21. april. 

Landsdækkende restriktioner 

En række landsdækkende restriktioner gælder fortsat. Det betyder blandt andet:

 • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 
 • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.
 • Der er ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter. 

Lokale restriktioner eller opfordringer

Alle idrætsforeninger anbefales at holde nøje øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner, der kan påvirke idrætsaktiviteterne, ligesom idrætsforeningerne opfordres til at følge kommunernes anbefalinger. 

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt

Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over, at der åbnes op for mere idræt. Corona-situationen har været svær for mange af DGI's 6.400 idrætsforeninger. 

”Hver en åbning er et lyspunkt,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Læs også: Glæde i DGI: Indendørs idræt kan igen åbne

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysninger har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Politiske aftaler betyder, at der har været flere corona-hjælpepuljer målrettet  økonomisk trængte idrætsforeninger. I december blev der indgået en aftale om en ny corona-hjælpepulje, der ventes at dække tab for 2021. Hvordan denne udmøntes, og hvornår den kan søges, er endnu ikke fastlagt. 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en - den findes nu både på dansk og engelsk.

Senest opdateret 16. april kl. 12:30.