Glæd jer: Nye kurser i DGI Atletik

Vi lancerer en lang række kurser og uddannelser, som skal udvikle og styrke atletikkens foreninger i hele Danmark!

Snart vil DGI Atletik udbyde en stærk portefølje af kurser og uddannelser, som vil være relevante for instruktører og foreningsledere i de danske atletikklubber.

I løbet af det seneste halve år har en kompetent og passioneret arbejdsgruppe udviklet en række kurser primært rettet mod børn og unge.

Arbejdsgruppen har gennem fysiske og online møder skabt, udviklet og testet kurserne med input fra flere atletikklubber. Den erfarne gruppe består af frivillige med stærke faglige atletikbaggrunde:

Jonathan Sydenham fra Sparta Atletik & Løb er dedikeret børne- og ungdomstræner, mens Line Lykkehøj Lommer fra Odense Atletik er udviklingskoordinator og har ansvaret for børneafdelingen. Rasmus Hjorth, også fra Odense, træner ungdommen og leder både TrackFit-hold og senior sprinthold. Jimmy Hesselbjerg fra Fredericia Atletik Forening arbejder blandt andet med at integrere atletik i skolernes undervisning og fungerer som bestyrelsesformand og træner.

Hvad skal kurserne?

Den overordnede målsætning har været at give kurserne en stærk didaktisk og pædagogisk tilgang, hvor børnetrænerens, forælderens og hjælpetrænerens rolle i atletikbørnenes træning har været i fokus.

Kurserne vil blive en fast del af DGI Atletiks tilbud og har til formål at uddanne både trænere og forældre, så de er rustede til at varetage atletiktræningen i klubberne. Kursusporteføljen vil bestå af fire kurser:

  • Et børnetrænekursus, der henvender sig til børnetrænere for aldersgruppen 6-12 år og sigter mod at udvikle pædagogiske og disciplinspecifikke kompetencer samt viden om trænerrollen.
  • Et hjælpetrænerkursus, der er rettet mod hjælpetrænere for aldersgruppen 6-12 år, og som ønsker at opnå uddannelse inden for børns fysiske udvikling samt kompetencer til udvikling af lege og øvelser.
  • Et forældrekursus, der omhandler den gode atletikforælder i forbindelse med træning, stævner og hjemme. Kurset er velegnet til kombination med et forældremøde.
  • Atletiktrænerens værktøjskasse, der giver trænerne kompetencer til at variere og tilpasse atletiktræningen løbende i både store og små grupper, så energiniveauet og bevægelsesglæden forbliver høj.

To af kurserne, hjælpetrænerkursus og forældrekursus, er færdigudviklede og afprøvede, og de tilbydes allerede til klubberne. Du kan læse og søge yderligere information om dem via de to links eller kontakte DGI's Atletikkonsulent, hvis du er interesseret i at booke et kursus. De to øvrige kurser vil blive afprøvet efter sommerferien, og tilmeldingen vil foregå via denne hjemmeside.