Skoler og foreninger går sammen bevægelsens vej i Vejen

Vejen Kommune samarbejder med lokale foreninger om at styrke trivslen blandt børn og unge. Derfor rykker idrætsforeninger helt ud i skoler og institutioner for at introducere børnene til idræt og bevægelse i fællesskab.

Bevægelse er Vejen. Både i overført betydning og i bogstavelig forstand.

Mange danske børn og unge bevæger sig for lidt, og det gælder også i Vejen Kommune. Men nu skal udviklingen vendes, og bevægelse er vejen frem. Derfor er Vejen Kommune gået sammen med DGI Sydvest om det fælles projekt Bevægelse er Vejen.

Formålet med projektet er at styrke børn og unges trivsel, sundhed og foreningsdeltagelse gennem fællesskabende idræt og bevægelse. Formanden for DGI Sydvest, Henning Kristensen, glæder sig over, at begge parter ser idéen i at løfte opgaven sammen.

”Det er en fælles interesse. Vejen Kommune har en udfordring med børn og unge, der bevæger sig for lidt, og vi har også interesse i børn og unges lige adgang til foreningslivet. Så sætter vi os ned og identificerer udfordringerne og ser, om vi kan flytte noget sammen. Vi oplever begge, at samarbejdet giver os noget,” siger han.

Mere inspirerende undervisning

Helt konkret styrker projektet samarbejdet mellem seks udvalgte kommunale skoler, børnehaver og ungdomsuddannelser og det lokale foreningsliv. Det sker for eksempel ved, at foreningerne kommer ud på skoler og inspirerer idrætslærerne og motiverer børnene til at opleve fællesskabet ved at deltage i en idræt.

Målet er så, at eleverne bliver så motiverede af fællesskabet og idrætten, som de introduceres for, at de efterfølgende får lyst til at blive en fast del af foreningen. Playmaker for Bevægelse er Vejen Lasse Roost Rasmussen er ikke i tvivl om, at det gør en forskel.

”Lærerne melder tilbage, at det er mere inspirerende både for dem og deres elever. Det kan noget i forhold til deres idrætsundervisning, når der kommer foreninger med ind og deltager, som de ikke selv har mulighed for at byde ind med,” siger han om projektet, der indtil nu har involveret omkring 20 forskellige idrætsforeninger.

Pumptrack i skolegården

En af de foreninger, som er med i projektet, er mountainbikeklubben Askov Mudeaters. De har haft en såkaldt pumptrack-bane med ude på Østerbyskolen i Vejen, som børnene har prøvet kræfter med på deres egne cykler. Det har givet en mere aktiv undervisning, bedre balance og sikkerhed på cyklen og en spirende interesse for mountainbike.

En anden er Rødding Skytteforening, der blandt andre har taget imod udfordrede børn og unge fra Rødding Skole, der måske ikke ellers havde fundet vej til fællesskabet i en forening. Lasse Roost Rasmussen oplever, at samarbejdet med skolerne er en stor hjælp for idrætsforeningerne.

”De nyder rigtig godt af hjælpen med at koordinere forløbene og kommunikationen, og de får en bedre indgangsvinkel til skolerne, end de selv har. Det er to forskellige kulturer, men begge har fået en bedre forståelse for hinanden og den kontekst, de arbejder i. Vi forsøger at bringe de to verdener sammen, så der er et bedre samarbejde på tværs,” siger han.

Treenigheden bærer projektet

Hvis målet med projektet opfyldes, er det til glæde for både kommunen og DGI. Børn og unge vil bevæge sig mere, leve sundere og trives bedre, hvilket kan give faglige gevinster i skolen. Derudover vil idrætsforeningerne få adgang til flere potentielle medlemmer, forklarer formanden for udvalget for sundhed, kultur og fritid, Jørgen Thøgersen (A).

”Der er mange ting i det, og projektet gør det muligt at kombinere alle de forskellige målsætninger. Den treenighed mellem kommune, foreningslivet og skolen er det, som er med til at bære det frem,” siger han.

Han håber, at samarbejderne mellem skolerne og foreningerne varer ved, også når projektperioden slutter i februar 2022.

”Succeskriteriet er, at institutionerne efter projektet har en fuldstændig klar strategi for, hvordan de håndterer den åbne skole, og hvor det er et naturligt samarbejde, at foreningerne besøger skolen nogle gange om året. Og så er det, at foreningslivet kan se, at de også får noget ud af det.”