DGI bidrager til vaccinationsslutspurten

Der er sat turbo på for at sikre, at de sidste, der vil vaccineres, får en nem mulighed for det. I den kommende tid er DGI og andre virksomheder og organisationer også med i indsatsen.

DGI og andre bakker op om Sundhedsstyrelsens information om vaccinationsindsatsen, særligt til unge.

Virksomheder og organisationer landet over deltager i de kommende uger i vaccinationsindsatsen. Blandt andet viderebringer DGI og andre organisationer og virksomheder information til deres medlemmer og ansatte, særligt til unge mellem 20 og 29 år.

”Vi har en rigtig flot tilslutning til vaccination mod COVID-19, men lokalt er der forskel på, hvor mange der bliver vaccineret. Det er især unge, der ikke har fået første stik,” siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

”Det er vigtigt, at så mange som muligt hjælper med til, at de, som ønsker det, faktisk bliver vaccineret. Derfor er vi glade for, at virksomheder og organisationer bakker op om vaccinationsindsatsen”.

DGI sender en mail med til de over 6.600 idrætsforeninger med en opfordring til trænere og ledere om at give information om vaccinationsindsatsen til de unge. Samtidig opfordres idrætsforeningerne til downloade og hænge materialerne op i foreningerne.

Hent Sundhedsstyrelsens plakat, som idrætsforeninger kan hænge op

DGI informerer foreningerne

Det er både DGI og Danmarks Idrætsforbund og brancheorganisationer, der den kommende til informerer deres medlemmer om muligheden for at blive vaccineret.

”Vi vil gerne sikre, at tilbuddet om vaccination er så tilgængeligt som muligt, så der for eksempel er mulighed for at få et stik, samtidig at man ordner sine indkøb eller andre daglige opgaver. Samtidig har detailhandlen rigtig mange unge medarbejdere, og her kan branchen være med til give unge den information, de har brug for, til at træffe deres valg om vaccination. Det kan blandt andet være informationen om, at man ikke længere skal bestille tid for at få sin vaccination,” siger Søren Brostrøm.

Skal sikre, at alle har information om vaccination

Som en del af vaccinationsindsatsen vil der også være virksomheder, der tilbyder vaccination på arbejdspladsen, ligesom der vil være pop-up tilbud om vaccination. For eksempel vil der være en vaccinationsdag den 11. september i udvalgte Bilka- og føtex-varehuse for alle borgere.

Selv om man har haft COVID-19 tidligere, anbefales vaccination stadig, fordi unge også kan blive alvorligt syge af sygdommen. Samtidig undgår de at gå glip af det samvær, som mange har savnet og netop er kommet tilbage til; fester, at være sammen med kammeraterne og komme til undervisning.

Samarbejdet med virksomheder og organisationer skal dermed styrke indsatsen med at nå ud til borgerne, der hvor de færdes til daglig, og sikre at alle har information om vaccination.