FOKUS får et bredere sigte

Et velkendt projekt er nu en indsats, der sigter på en bredere børnegruppe end hidtil.

DGI Skydnings FOKUS-projekt er nu en indsats med en bredere målgruppe Foto: Arkivfoto: Gregers Kirdorf

Fra projekt til indsats. Det er den retning, som DGI Skydnings FOKUS-projekt for børn med ADHD og lignende udfordringer har taget. Også målgruppen er ændret fremover.

Erfaringerne med at gå til skydning i skoletiden har været så gode, at det, der før var kendt som projekt FOKUS, nu fortsætter som en indsats under DGI Inklusion.

Læs evalueringen af FOKUS.

Skolebørn i centrum

Nu får indsatsen et bredere sigte, så det ikke længere kun er for børn med ADHD og lignende udfordringer. Fremover inddrager den nye indsats alle børn i skolealderen.

De gode erfaringer fra FOKUS-samarbejdet mellem skytteforeninger og specialskoler og –klasser bringes nu ind i den almindelige skole. Her er der et stort fokus på inklusion.

Samarbejdet mellem skoler og skytteforeninger kan understøtte skolernes arbejde med Åben Skole aktiviteter.

Samtidig styrker skydeidrættens børnenes koncentrationsevne og evne til at fokusere. Kompetencer som alle børn kan have stor glæde af.

Hidtil har der været stor tilfredshed med FOKUS-forløbene hos skolerne. Men ikke mindst har børnene haft gode oplevelser på skydebanerne.

Samarbejde med forsker.

Sideløbende arbejder Annegrete Månsson, tidligere projektleder for FOKUS, med et Ph.D. forskningsprojekt på Syddansk Universitet.

Her undersøger hun, om skydning har en effekt på kernesymptomerne ved ADHD. Den nye indsats skal bidrage med data til undersøgelsen.

FOKUS-indsatsen fortsætter indtil videre til udgangen af 2018 og som overordnet ansvarlig er Merete Schneekloth Søberg.

Hun arbejder sammen med Kathrine Felland og Dorthe Koch om at understøtte arbejdet med at etablere endnu flere skole-foreningssamarbejder sammen med skyttekonsulenterne.