Hardball: LU siger ja til skud mod skiver, nej mod personer

Actionpræget hardball-skydning mod skive er ok i skytteforeninger, siger landsudvalget. Skydning mod personer er ikke ok.

Hardball-skydning mod skiver er ok i foreningsregi, men ikke skud mod personer, slår LU fast. Foto: Steen Bille

Landsudvalget i DGI Skydning har på et møde den 28. november besluttet ikke at rette en aktiv hverve-indsats mod landets hardball-klubber.

Det er klubber, hvor aktiviteten udøves som et form for krigsspil, hvor deltagerne skyder på hinanden med plastikkugler.

Deltagerne bærer sikkerhedsudstyr og aktiviteten er ikke farlig, men LU har vendt tommelfingeren nedad af frygt for, at hardball i den beskrevne form kan skade den klassiske skydnings image.

Bevæggrunden for beslutningen er, at skydning mod personer fundamentalt strider mod den klassiske skydnings idealer, hvor det betragtes som en 'dødssynd' at pege på nogen med et våben, uanset om det er ladt eller ikke.

Vi tror, at målskydning med hardball-våben kan trække nye folk til vore skytteforeninger

Henrik S. Møller, næstformand i DGI Skydning

Billig og dynamisk skydning

LU ser dog ingen problemer i, at interesserede skytteforeninger kan tilbyde en actionpræget form for skydning med hardball-våben, når blot det foregår på skiver, der ikke giver associationer i retning af menneskelige mål:

"Nej, tværtimod. LU har en ambition om at øge DGI Skydnings medlemstal med 15.000 personer fra andre målgrupper end de klassiske skytter, og vi tror på, at målskydning med hardball-våben kan trække nye folk til vore skytteforeninger," siger LU's næstformand Henrik S. Møller.

Hardball mod skiver er en billig form for skydning, hvor skytten kan træne en række basale færdigheder på en dynamisk og underholdende måde. Uden at det uden at det strider mod DGI Skydnings normer.

Projekt tilbyder udstyr

For at hjælpe skytteforeninger med at tiltrække nye medlemmere og fastholde de yngre tilbyder LU DGI’s landsdelsforeninger, at de til en fordelagtig pris kan købe et udstyr med pistoler og elektroniske skiver, som de kan udlåne til interesserede skytteforeninger.

Med udstyret er det muligt at skyde en række publikumsvenlige discipliner, hvor præcision og hastighed er centrale elementer.

Det vil også være en mulighed at præsentere dynamisk skydning med flere handlebaner, hvor skytten under kontrollerede forhold bevæger sig rundt og skyder mod de elektroniske skiver eller mod traditionelle faldmål med videre. Det kræver dog et lidt større set up.

"Udstyret forventes leveret til landsdelsforeningerne i januar. Det sker som led i et 3-årigt projekt under LU, der skal arbejde med at tiltrække de mange nye medlemmer," forklarer Martin Højsgaard, projektleder hos DGI Skydning.

Læs artikel om præsentation af hardball mod skiver i Lind Skytteforening.

Erfaringer skal deles

Han fortæller, at en udviklingsgruppe, der skal følge og udvikle initiativet, er ved at blive nedsat.

Tanken er, at gode erfaringer fra skytteforeningerne hurtigst muligt skal deles med andre. Det gælder både de rent tekniske mulighedvr i udstyret, markedsføringen af den nye aktivitet samt ideer til at organisere aktiviteten med frivillige i foreningerne.  

Linket her viser, hvordan udstyret kan bruges i praksis (enkelte ting i den udenlandske video afviger dog fra DGI’s normer).

Læs også en reportage om hardball mod skiver i Lind Skytteforening.