Lunde Skytteforening på Fyn modtager Arnth Jensen-Pokalen

Formand Jesper Christensen (tv) modtager pokalen sammen med sin søn Laurits og bestyrelsesmedlemmerne Knud Christensen og Niels Ove Pedersen. Foto: Lasse Rogert Pedersen
Lunde SG&I - også kendt som Lunde Skytteforening modtog i weekenden Arnth Jensen- Pokalen for sit engagement og evne til at nytænke og udvikle foreningen - i særdeleshed under corona-restriktionerne.
Formand Jesper Christensen modtog sammen med sin søn Laurits og Knud Christensen og Niels Ove Pedersen fra foreningen pokalen under aktivitetsmødet i DGI Skydning.
I indstillingen var der lagt vægt på. at foreningen i en udfordrende situation med restriktioner og nedlukninger fandt på alternative måder at træne på - åbnede banerne på flere tidspunkger og gav alle med egne våben og SKV-godkendelse til det mulighed for at få en nøglebrik, så de selv kunne låse sig ind og træne. I vinter-nedlukningen åbnede de for de udendørs baner og rykkede borde derud, så liggende skytter kunne træne "indendørs skydestilling" og på den måde kunne indgå at ligge alt for længe på det vinterkolde gulv.
De inviterede også andre foreninger til at træne på deres baner, hvis de selv var udfordrede, så flere skytter havde mulighed for at vedligeholde deres træning. Det betød blandt andet at Nyborg Skytteforening i en periode kørte de 30-40 minutter til Lunde for at træne, da deres egen kommune vurderede at en udendørs skydebane var "indendørs aktivitet", og derfor måtte de ikke skyde på deres eget anlæg i perioden.

Frivillige når det passer ind i deres eget program

Lunde Skytteforening aktiverede også de frivillige til at kunne klare mindre praktiske opgaver ved at sætte materialer frem og melde ud at man gerne ville have malet det ene eller ordnet det andet - og så blev det gjort. En filosofi de har arbejdet videre med siden, så de praktiske praktiske opgaver bliver lagt mere fri, så de frivillige kan udføre dem, når det passer i deres kalender og ikke når foreningen eksempelvis indkalder til "arbejdsdag".
Formand Jesper Christensen modtog pokalen sammen med to andre fra bestyrelsen:
"Jeg er rigtig glad for at vi modtager pokalen. Og det er en dejlig anerkendelse, men helt ærligt synes jeg ikke vi har gjort noget, som jeg ikke tænker, at alle andre også kunne have gjort. Vi tænker ud af boksen - det er vores tilgang til tingene. Vi vil gerne se muligheder i stedet for forhindringer.

Foreningen står stærkere efter corona 

Han kan se, at foreningen står stærkere nu efter corona-nedlukningerne. Både i forhold til antal af medlemmer og måske i særdeleshed i forhold til at få flere frivillige aktiverede i at tage sig af mindre opgaver i og omkring foreningen. Især i forhold til de praktiske opgaver.
"Vi stod faktisk med den ene del af vores skydebane istandsat efter nedlukningen på trods af at vi ikke havde måttet være ret mange sammen. Fordi flere var taget ud til foreningen og havde klaret en mindre opgave, når de alligevel ikke kunne gå til deres normale fritidsinteresser," fortæller Jesper Christensen.
Stort tillykke til foreningen - og tak for at være en inspiration for andre.
Kan være et billede af 5 personer, folk, der står og indendørs