Ny våbenbekendtgørelse fra 1. januar 2017

Justitsministeriet har udstedt en ny våbenbekendtgørelse, der gælder fra 1. januar 2017.

To nyheder har relevans for skytteforeninger og skytter i Justitsministeriets nye våbenbekendtgørelse. Foto: Gregers Kirdorf

Udover nogle mere tekniske ændringer indeholder bekendtgørelsen 2 væsentlige nyheder for skytteforeninger og skytter:

1. Tomme patronhylstre

Reglerne bliver nu tilpasset virkeligheden. DGI og tidligere De Danske Skytteforeninger har i mange år arbejdet for, at reglerne blev ændret, så tomme patronhylstre ikke skal opbevares efter reglerne for ammunition. Dette er nu blevet indarbejdet i bekendtgørelsen. I daglig praksis havde skytteforeningerne nok ikke opdaget den oprindelige regelændring, men blot praktiseret det man ”plejer”.

2. Private personers salg af pistoler mv. til forhandlere

Reglerne har hidtil været sådan, at en våbenforhandler kun kunne købe rifler o.l. fra private på forhandlerens generelle tilladelse, hvorimod køb af pistoler o.l. har krævet en konkret tilladelse. Reglerne ændres nu, så en forhandler også kan købe pistoler o.l. fra private på den generelle forhandlertilladelse, så det letter den praktiske omsætning.