Skytter og jægere nyder fælles terrænskydning

160 skytter mødtes for at knytte tættere bånd

160 skytter og jægere mødtes til en fælles terrænskydning i Karup Foto: DGI Midtjylland

160 skytter og jægere har afviklet en fælles terrænskydning i Karup. DGI Midtjylland greb en opfordring fra DGI Skydning til at invitere jægere med til lokale terrænskydninger som et middel til at undgå de aflysninger af events, som af og til rammer terrænskydninger.

Skytterne mødtes for at skyde i en ny kikkertklasse, der gør det muligt for jægere at deltage i DGI’s terrænskydninger med deres almindelige jagtrifler.

I Karup deltog 108 jægere og 52 DGI-skytter i en fælles skydning. Den skulle vise, at der ikke er behov for at ændre på DGI’s normale skydninger, ud over at jægerne har lov at benytte hjælpemidler i form af skydestokke, der gør skydningen mere trænings-relevant for dem.

Alle skyder til DGI-skiver, hvilket gør livet lettere for DGI’s arrangører. Jægerne tilkendegiver generelt, at de gerne skyder på DGI-skiver og godt kan undvære vildtskiverne, som normalt benyttes i deres regi.

Ros fra jægerne

En af de jægere, som deltog i Karup, er Mario fra Hold 16. På vegne af otte jægere på holdet siger han om skydning:

”Det var en kanon god, sjov og meget lærerig begivenhed Vi var inden start lidt kritiske med de der skiver, der skulle bruges. MEN de er alle tiders.”

”Vi blev hammer godt taget imod og fik perfekt info om, hvordan det skulle foregå på hver eneste bane, også hvad skiltene betød,” tilføjer han.

Mario fortæller også, at på hans hold havde kun én jæger før prøvet at skyde på en afstand på over 400 og 500 meter.

”Men efter hver bane fik vi alle at vide, hvor vi havde truffet, hvis vi ikke ramte pointmålet. Og vi fik nogle venligt mente tip til, hvad vi kunne gøre for at ramme lidt bedre næste gang.”  

Triple bonus

DGI Skydning har tidligere på året afviklet to testskydninger sammen med Danmarks Jægerforbund.

Set med DGI’s øjne er formålet med de fælles skydninger to ting:

  • at sikre opbakningen til terrænskydning og dermed aktivitetens overlevelse på den lange bane.
  • at trække jægere til skytteforeningerne, så vi kan opretholde skydeidrættens position i det danske idrætsbillede.

Den fælles terrænskydning i Karup lykkedes derfor på tre måder:  At 160 skytter deltog, at eventen gav overskud til DGI Midtjylland og at der var stor ros fra deltagerne.