Få ketsjergrebet i rette vinkel

Sprogbilleder, tal og tape kan hjælpe spillerne til at vinkle ketsjeren rigtigt i forhånd, baghånd, serv og flugtning.

Hjælperedskaber:

  • Sæt en prik med tusch på begge pegefingerknoer 
  • Sæt tape eller plaster under ketsjerhovedet og skriv tallene fra 1 til 8 på skaftets 8 flader. Skriv 1 på den flade, som ligger i forlængelse af rammen. Skriv 2 på fladen lige til højre herfor – og så videre hele vejen rundt. Bruger spilleren venstre hånd skrives 2-tallet til venstre for 1. 

Stegepande, hammergreb eller øksehug. Ketsjergrebene har mange navne, og de har afgørende betydning for slagteknikken.

Greb fra øst og vest

Ældre tennisspillere og -trænere har måske lært Eastern-, Western- eller Kontinentalgrebene. De tre betegnelser tager afsæt i grebenes oprindelse i USA og på kontinentet. De har dog også mere billedskabende danske betegnelser. Det er:

  • Eastern kaldes også goddag-grebet
  • Western kendes også som stegepanden
  • Kontinentalgrebet kendes som servegrebet, men kaldes også hammer- eller økse-grebet.  

Se tallene, der angiver grebenes vinkling nederst i artiklen.

Tal og tape

I dag bruger flere og flere en metode til at beskrive grebene, som er opfundet af Hans Frantzen, tennistræner og forfatter til bogen ”Teknisk tilgang til moderne tennis – fra elite til begynder.”

I bogen beskriver Hans Frantzen to redskaber, som letter og konkretiserer instruktionen. Det er at tegne en prik på spillerens pegefingerkno og sætte tape omkring ketsjerskaftet, hvor hver flade er markeret med tallene fra 1 til 8.

Greb og slag

Der er forskel på grebene hos begyndere, øvede og elitespillere. Her er vinklingen tilpasset begyndere og motionister, og tallene er de samme for venstre- og højrehåndsspillere.

Forhåndsslaget: Prikken placeres over 3½ eller 4.

Tohåndsbaghåndslaget: Spilleren placerer prikken på den svage pegefingerkno på 6½, det vil sige på kanten mellem 6 og 7. Prikken på den stærke pegefingerkno placeres på 1½ eller 2.

For højrehåndsspilleren er den svage hånd i denne sammenhæng den venstre, selv om det er fra venstre, at 90 procent af kraften skal komme - og vice versa hos ventstrehåndsspillere.

Serv: Placer prikken helst på 2½ eller eventuelt 3. 

For en motionist, der har har brugt øksegreb i mange år, kan det være svært at lære at dreje ketsjeren. Derfor bruger Hans Frantzen udtrykket "helst på 2½,"  og understreger, at det er dig som træner, der skal vurdere, hvor langt hver enkelt spiller kan gå. Hos topspillere er der stor variation i vinklingen. 

I servebevægelsen drejes armen, så prikken peger mod næsen, når ketsjeren er i sin højeste position.

Forhåndsflugtning: Prikken på højre pegefingerkno placeres på 2½ eller 3.

Tohånds-baghåndsflugtning: Prikken på den svage hånd er på 6½ eller 7 og højre prik på 2.

”Hvis en spiller slår tohåndsbaghånd, er der god fornuft i også at slå en baghåndsflugtning med to hænder,” siger Hans Frantzen.

Enhånds-baghåndsflugtning: Prikken er på 2 måske 2½.

Eastern og Western

Så var der lige det med Eastern og Western. Ifølge Hans Frantzen er Eastern lig med 3 og Western 5. Derimellem - for der er altid grader - ligger Semi-Western omkring 4.