DGI-diplomer til asylansøgere: Nu er I trænere

Unge asylansøgere har i december taget en DGI-uddannelse, så de kan sætte gang i flere idrætsaktiviteter for børnene på asylcentre. Uddannelsen giver også de unge et kompetenceløft og smag for at være frivillige i idrætsforeningerne.

Klar til uddannelse og idræt - her er asylansøgere samt medarbejdere og frivillige fra center Esbønderup ved DGI-uddannelsens start Foto: DGI

Stolte unge og masser af aktive børn. Juleferien er på flere måder noget særligt for Røde Kors’ asylcentre Gribskov og Esbønderup i Gribskov Kommune.

Den 30. december får unge asylansøgere fra de to centre nemlig overrakt et DGI-diplom og trænertøj. Et bevis på, at de har gennemført en DGI-uddannelse, så de kan stå for forskellige idrætsaktiviteter i og udenfor asylcentrene.

Uddannelsen har bestået af teori før jul, og mellem jul og nytår afprøver deltagerne deres nye viden i praksis, når de den 27.-28.-29. december er trænere på en idrætscamp for asylbørn i Tingbakkehallen i Esrum.

Uddannelse af asylansøgere 4 steder i landet

Også på asylcenter Jelling i Vejle Kommune, center Avnstrup i Lejre Kommune og på Lolland har DGI i løbet af december uddannet unge asylansøgere samt medarbejdere og frivillige på asylcentre. Bl.a. så de kan lave idrætsaktiviteter for asylbørnene i juleferien.

”Vi håber også, uddannelsen er med til at sluse asylansøgerne ind i idrætsforeningerne, både som udøvere og som frivillige. Foreningslivet er en rigtig god måde at komme ind i det danske samfund på,” siger Per Frost Henriksen.

Han er medlem af DGI’s hovedbestyrelse med politisk ansvar for inklusion, og han er med i Esbønderup den 30. december, når diplomerne overrækkes.

Danske foreningstraditioner kan bruges overalt

Per Frost Henriksen slår fast, at selvom nogle af de nyuddannede trænere måske med tiden skal rejse ud af Danmark, fordi de ikke får asyl, så er uddannelsen ikke spildt.

”Så kan de tage det indblik, de har fået i den danske foreningstradition og kultur, med videre. I Danmark handler idræt ikke kun om at vinde, men også om at alle kan være med, og at frivillige gør en stor forskel,” siger Per Frost Henriksen.

Med uddannelsen udnyttes ventetiden meningsfuldt

Uddannelsen af asylansøgere sker i samarbejde mellem DGI og Røde Kors Asyl, hvor Henrik Bang Pedersen er leder af den pædagogiske enhed.

”DGI-uddannelsen giver de unge asylansøgere nogle nye færdigheder og et kompetenceløft. De bruger ventetiden i asylcentret på noget meningsfyldt og bliver samtidig klar til at sætte gang i forskellige idrætsaktiviteter,” siger Henrik Bang Pedersen.

Godt med spændende idrætsaktiviteter til asylbørn i ferierne

De idrætsaktiviteter, som de nyuddannede trænere skal stå for, er først og fremmest målrettet asylbørnene i ferieperioderne, hvor skoler og børnehaver er lukkede.

”I Danmark glæder børn sig oftest til, at de får ferie. Men mange asylbørn vil rigtig gerne i skole, for det er ikke altid, at deres forældre har det store overskud. Derfor er det rigtig vigtigt, at der på asylcentrene er nogle spændende og meningsfyldte aktiviteter for børnene, og det kan de DGI-uddannede trænere være med til at skabe,” siger Henrik Bang Pedersen.

Fakta om DGI-uddannelsen på asylcentre:

  • Omkring 40 asylansøgere, medarbejdere og frivillige på asylcentre i Storstrømmen, Midt- og Vestsjælland, Nordsjælland og Sydøstjylland har i december 2016 gennemført en DGI-uddannelse.
  • Uddannelsen er tilpasset de forskellige centre og varer mindst 6 timer. Deltagerne får inspiration til konkrete øvelser og lege, input til at motivere og få flere med samt en introduktion til dansk foreningsliv. De lærer også om, hvad der skal til for at være en god træner.
  • Med uddannelsen lærer asylansøgerne at igangsætte, strukturere og styre aktiviteter/turneringer/stævner både i og udenfor asylcentret.
  • Uddannelsesforløbene støttes med i alt 100.000 kr. af Poul Due Jensens Fond.