Nu kan I søge DIF og DGI's foreningspulje

Den nye foreningspulje på cirka 45 millioner kroner skal give endnu bedre oplevelser og muligheder i idrætsforeningerne.

Nibe Boldklub er en af de foreninger, der vil søge den nye foreningspulje. Foto: Lars Holm

Der sikkert mange gode idéer og initiativer i idrætsforeningerne, som ikke bliver ført ud i livet, fordi pengene ikke er til det. Nu er der heldigvis hjælp at hente i form af DIF og DGI’s foreningspulje, hvorfra der årligt skal uddeles 45 millioner kroner.

Læs: Sådan søger I den nye foreningspulje

Flere foreninger er klar til at søge den nye pulje. Vejle Taekwondo Klub vil gerne starte et pige kamphold, så klubben vil søge støtte til bl.a. træneruddannelse og indkøb af kampudstyr. Og Herning Idræts Klub har planer om at søge tilskud til at sende trænere på uddannelse og få opdateret træningsudstyret til deres nye dame seniorhold. 

Inspirationstræninger og iPads

I Nibe Boldklub har formand Knud Tobiasen en lang ønskeliste til den nye pulje.

"Vi vil bestemt søge. Både fordi vi har en række basale behov, men også fordi vi har nogle drømme, som kun kan lykkes ved hjælpe af tilskud og donationer. Det er ofte her klubberne skærer, fordi man kun lige har råd til driften," siger Knud Tobiasen.

For eksempel overvejer klubben at søge støtte til udlandsrejser for ungdomshold, og det vil også gøre en stor forskel med støtte til nye rekrutterings- og fastholdelsestiltag.

"Fodbolden er presset på medlemstallet. Børn og unge kommer ikke bare af sig selv. Derfor kunne foreningspuljen for eksempel bruges til ekstra inspirationstræninger med kendte trænere udefra eller til indkøb af iPads til optagelse af fodboldsekvenser," siger Knud Tobiasen.

Støtte til hverdagens fællesskaber

DIF og DGI’s foreningspulje er oprettet som følge af en politisk aftale mellem Regeringen, DF, S, SF og RV. Puljen erstatter en tidligere ordning, hvor spillehaller kunne udlodde overskud til almennyttige foreninger mod at få en afgiftsnedsættelse.

I alt er der lavet lokalforeningspuljer, som der skal uddeles 70 millioner kroner fra om året. For at nedbringe de administrative udgifter, er DIF og DGI gået sammen og har lagt deres midler ind i en fællespulje, som råder over cirka 45 millioner kroner om året.

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.