DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åben for ansøgninger.

DIF og DGI's foreningspulje er åben for ansøgninger til begge beløbskategorier. Deadlines for ansøgninger til beløbskategorien over 30.000 kr. er: 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024. Ansøgninger til beløbskategorien under 30.000 kr. behandles løbende.

Se Danmarkskortet med tidligere bevillinger

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 50 mio. kr. 

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Retningslinjer for puljen kan downloades her

Sådan søger I

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Et formål pr. ansøgning

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår.

Midlerne skal bruges lokalt

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Grøn inspirationsguide

Denne grønne inspirationsguide er målrettet ansøgere af DIF og DGI’s foreningspulje. Guiden giver konkret inspiration til, hvordan ansøgere kan bidrage til den grønne omstilling. I ansøgningsskemaet opfordres ansøgerne til at gøre sig overvejelser om relevante klima og miljømæssige handlinger.