Projekter i DGI Nordjylland

Projekter fylder en stor del af vores hverdag. Vi samarbejder både med foreninger, kommuner og virksomheder om to typer projekter - udviklingsprojekter og implementeringsprojekter.

Udviklingsprojekter, som leverer nye aktiviteter og koncepter eller udvikler en ny praksis eller en ny og ændret organisering. Implementeringsprojekter, som hovedsageligt udbreder et testet og kendt produkt eller koncept eller en aktivitet til hele landet. Begge typer benytter projektarbejdsformen og har således en tidsbegrænset arbejdsperiode, en selvstændig organisering med en projektejer og en projektleder samt eget budget for projektperioden.

Til hvert projekt er der udarbejdet en projektbeskrivelse, som indrammer og beskriver projektets formål, mål og succeskriterier. Desuden er der udarbejdet en kort beskrivelse, som på en letforståelig måde fortæller, hvad projektet går ud på.

Hvis du er interesseret i at høre mere om DGI´s projekter, kan du altid kontakte projektlederen for det enkelte projekt eller projektafdelingen i DGI Nordjylland.