Kirke Helsinge Idrætsforening vender nye kompetencer til gode vaner

I 2016 blev Kirke Helsinge Idrætsforening koblet på et længerevarende udviklingsforløb med DGI Midt- og Vestsjælland. Forløbet hjalp foreningen med at få styr på den interne organisering, samarbejdet i bestyrelsen og daglige opgavestyring. Og selvom det efterhånden er ved at være en del år siden forløbets gennemførsel, gør foreningen stadig brug af alle værktøjerne derfra.

Foreningsudvikling ligger dybt i DGI’s DNA, og har gjort det i mange år. Gennem alt fra korte foreningsbesøg og vejledning over telefonen til længerevarende foreningsudviklingsforløb, understøtter og inspirerer vi foreningsledere med rådgivning, uddannelse, data og ny viden. Vi hjælper foreningerne med at forstå deres styrker og svagheder, tiltrække og motivere medlemmer og frivillige, organisere og opgradere bestyrelsesarbejdet, kommunikere og skabe synlighed, og forme foreningernes tilbud, så de rammer målgrupperne.

Et helikopterblik på foreningen

Hvad er et godt team? Hvad er forudsætningerne for et godt samarbejde? Og hvordan gør vi hinanden bedre? Spørgsmål som disse var omdrejningspunktet, da Kirke Helsinge Idrætsforening (i folkemunde kaldet KHI) tilbage i 2016 blev koblet på et udviklingsforløb med DGI Midt- og Vestsjælland.

På det tidspunkt bestod foreningens bestyrelse af 12 personer, som havde svært ved at finde det rigtige samspil og tid til at komme i mål med opgaverne i fællesskab. Og målet med foreningsudviklingsforløbet var ligetil; at styrke det interne samarbejde og få hjælp til at skabe overblik over opgaver samt redskaber til at sortere, prioritere og uddelegere dem.

Dan Hansen, som er bestyrelsesmedlem i KHI fortæller:

”Udviklingsforløbet hjalp os med at få skabt et helikopterblik på hele organisationen. Vi fik blandt andet udarbejdet funktionsbeskrivelser af de forskellige poster i vores bestyrelse og udvalg, og fandt i den forbindelse frem til, at vi faktisk kunne klare os med en bestyrelse på kun syv medlemmer, og så mange er vi stadig den dag i dag.”

Dan fortsætter: ”Vi fik også mere struktur på vores bestyrelsesmøder, fik lavet en forretningsorden og justeret vores vedtægter. Alt sammen for at kunne stå stærkere sammen.”

Gør foreningsarbejdet sjovere, nemmere og mere overskueligt

Foreningsudviklingsforløbet var struktureret omkring seks møder á 5-6 timers varighed. Med hjælp fra to tilknyttede foreningskonsulenter blev der lagt en detaljeret handleplan for, hvordan KHI kom i mål. Efter hvert møde fulgte en arbejdsperiode, hvor al teorien skulle stå sin prøve i praksis, og hvor foreningen på egen hånd arbejdede videre med det tillærte. Igennem hele forløbet blev der gradvis bygget på med ny viden, og handleplanen ligeledes gradvis justeret.

Kort efter foreningsudviklingsforløbets afslutning indkaldte KHI til generalforsamling, hvor en ny organisationsplan og nye reviderede vedtægter blev godkendt. Efterfølgende blev alle tiltagene for alvor implementeret. Tiltag, som stadig gør sig gældende i dag, og som hver dag hjælper foreningen med at gøre foreningsarbejdet sjovere, nemmere og mere overskueligt.

”Noget af det, der er blevet nemmere, er for eksempel at inkludere nye medlemmer i bestyrelsen, nu hvor vi har beskrivelser af alle vores forskellige opgaver. Det gør det lettere at uddelegere,” fortæller Dan og fortsætter: ”Og selvom det snart er syv år siden, vi fik udarbejdet beskrivelserne, bruger vi dem stadig i dag.”

09839.jpg

Konkret handleplan med udgangspunkt i specifikke behov og ønsker

Siden 2015 har mere end 200 foreninger fra Midt- og Vestsjælland deltaget i et udviklingsforløb, som har hjulpet foreningsledere med at få prioriteret, hvor der er brug for at sætte ind. Fælles for de mange udviklingsforløb er, at der altid tages udgangspunkt i foreningernes individuelle ressourcer, behov og ønsker. Emnerne, der tages udgangspunkt i, er også forskellige, og kan fx dreje sig om frivillighed, digitalisering, organisering og ledelse samt nye aktiviteter. Målet er en konkret handleplan med løbende opfølgning.

Og indsatsen virker. Kun ved først at kigge indad og få styr på selve fundamentet af bestyrelsesarbejdet, er der rum til ny udvikling og fremtidssikring af foreningen. Tal fra det Centrale ForeningsRegister (CFR) viser overordnet, at de foreninger, der gennemfører et foreningsudviklingsforløb, går mere frem medlemsmæssigt end de foreninger, som ikke har gennemført lignende. Desuden oplyser størstedelen af de foreninger, som gennemgår et foreningsudviklingsforløb, at de fastholder deres udviklingsfokus efter endt forløb.

Om foreningsudviklingsforløbet i KHI afslutter Dan:

”Alt blev endevendt, og nogle gange måtte der overtalelse til for at ændre vores indstilling. Men vi sluttede i enighed, havde nemt ved at implementere det tillærte og var glade for det forløb, vi gennemgik med foreningskonsulenterne. Det har sat et stort præg på vores forening, og vi har aldrig fortrudt det.”

Skal vi også hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle, engagere flere frivillige, starte nye aktiviteter, mindske frafald eller noget helt fjerde? Vi hjælper både enkelte foreninger eller en samling af foreninger med at stå stærkere. Gennem strategiske partnerskaber med kommunerne sætter vi foreningslivet øverst på dagsordenen, og typisk finansieres et foreningsudviklingsforløb herigennem. Tag fat på os, hvis I er nysgerrige på at komme i gang – så hjælper vi jer med resten.