Formandsskifte på årsmødet

Et enigt årsmøde valgte Bruno L. Hansen som ny formand for DGI Midt- og Vestsjælland. På et årsmøde med masser af debat og dialog blev der også valgt to nye medlemmer til bestyrelsen og en suppleant.

Frivillighed, foreningsliv og demokratiet blev diskuteret, da der blev holdt årsmøde i DGI Midt- og Vestsjælland med 75 deltagere fra medlemsforeninger.

Ny mand i spidsen

Der var formandsvalg på dagsordenen i Roskilde Kongres- og Idrætscenter den 29. april. Her blev bestyrelsens næstformand valgt til posten af et enigt årsmøde – endda uden modkandidater. Bruno L. Hansen var opstillet af Tuse IF og Tune IF og var tydeligt rørt, da han takkede forsamlingen.

”Jeg brænder for foreningsarbejdet, det giver mig energi. Tusinde tak, fordi I valgte mig. Jeg stiller store krav til mig selv, og I må gerne gøre det sammen. I løbet af de næste 100 dage vil jeg bl.a. besøge 10 foreninger for at mærke, hvordan foreningslivet har det”, sagde han.

Kampvalg

Det var ikke kun nye kræfter på formandsposten, der skulle vælges. Fire kandidater havde på forhånd givet deres kandidatur til to bestyrelsesposter. Claus Vognsen fra Holbæk Badminton Klub og Majken Tannebæk Nielsen fra Ledøje Smørum Badminton blev begge valgt til posterne med hver 30 stemmer. Vibeke Lund fra Lynge-Broby Idrætsforening blev efterfølgende valgt som suppleant.

Debat ved årsmødet

Både i salen og på workshops var der livlig debat med foreningslivet i fokus. To workshops var lagt ind i løbet af dagen for at give deltagerne endnu mere inspiration og viden med tilbage til medlemsforeningerne.

”Vi vil så gerne hjælpe vores foreninger med at blive endnu mere attraktive. Derfor indlagde vi et break med workshops om bl.a. medlemskontingent vs. brugerbetaling, foreningsudvikling, kommunikation og e-sport. Alle blev taget godt imod, og det er godt at mærke, at der er liv i foreningslivet”, siger Peter Holmen, der er direktør i DGI Midt- og Vestsjælland.