Bevægelsesglæde og kropslig dannelse

Børn og unge skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal have styr på kroppens ABC. Gør idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen og skab et kropsligt dannende miljø, der fordrer et godt fundament for trivsel og læring.

Børn skal bevæges både i det strukturerede skole- og institutionsliv, i det organiserede foreningsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne være bevidste rollemodeller og kunne skabe forskellige rum og rammer med fokus på kropslig dannelse.

Hjerneforskning slår fast, at fysisk aktivitet baner vejen for børn og unges trivsel – både fagligt, mentalt og socialt.

Begejstrede børn bøvler bedst

Ved DGI Sydvest arbejder Børne- og ungekonsulenterne Charlotte Egede Frost og Heidi Møller Nielsen sammen med både dagplejere, vuggestuer, børnehaver, SFO, skoler og ungdomsuddannelser. Her er fokus på at få mere idræt, leg og bevægelse ind i en hverdag med mange forskellige læringsmål.

”Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage. Begejstrede børn bøvler bare bedst, ” siger Børne- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost.

Kropslig dannelse giver et livslangt perspektiv på bevægelse. Det handler om at have lyst og mod til at bevæge sig. Men det skal være en selvfølgelighed, ligesom at læse og regne

Niels Grinderslev. DGI Afdelingsleder for Børns bevægelsesglæde og Unges fællesskaber

Børne- og Ungekonsulent Heidi Møller Nielsen fortæller, at de altid tager udgangspunkt i den enkelte institution og arbejder ud fra deres behov, faciliteter og rammer.

Kontakt os og hør mere. Vi kan hjælpe jer med at blive opkvalificeret og sætte fokus på bevægelsesglæde og kropslig dannelse til gavn for trivsel og læring. 

Hvad siger vores samarbejdspartnere?

”Vi oplever mange positive tilbagemeldinger fra forældre, ansatte og lokalsamfund, der anerkender vores valg af DGI’s Idræt-, leg- og bevægelsesprofil. ” Udtaler Børnehaven Solstrålen i Videbæk.

"I personalegruppen er vi blevet bedre rollemodeller, der tør gå forrest i både sjov og alvor. Vi har også fået en større viden og bevidsthed om vigtigheden af idræt, leg og bevægelse som arbejdsredskab til at tilgodese hele barnets udvikling." Fortæller de i Børnehaven Mariehønen i Astrup ved Skjern. 

"DGI Certificeringen frembringer smil og glæde. Man kommer til at grine sammen, hvilket også er en vigtig del af processen." Fortæller Mette fra Østerbyskolen i Vejen.

"Vi har fået en masse gode ideer og redskaber til, hvordan vi kan være rollemodeller overfor børnene og deres aktiviteter." Udtaler fra Beinta Eventyrhuset i Grindsted