Bestyrelsen

DGI Nordjyllands bestyrelse er dybt forankret i nordjysk foreningsliv, og brænder for at være med til at sætte deres præg på idrætten i vores landsdel.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle og gøre DGI Nordjylland stærkere for vores medlemsforeninger. Det betyder blandt andet at vi har oprettet tre kompetencegrupper som skal følge deres område tæt, og være med til at sætte en retning for organisationen.

DGI - DIF

Vi samarbejder efterhånden med DIF over en bred front. Rent praktisk betyder det, at vi har ansat fælles idrætskonsulenter i badminton, fodbold og håndbold. Samtidig har vi en ambition om at blive endnu skarpere på vores samarbejde med nordjyske kommuner sammen med DIF. Som inspiration og et fælles forum, hvor vi kan se nærmere på tendenser, udfordringer og muligheder i dansk idræt, har oprettet et idrætspolitisk netværk. Alle kommuner er repræsenteret og vi faciliterer møderne sammen med DIF.