Meld din forening ind i DGI

Et medlemskab af DGI Sydøstjylland er en genvej til oplevelser og fordele, der gør hverdagen i foreningen både nemmere og sjovere. Bliv medlem allerede i dag.

Hvorfor? 

  • Din forening får indflydelse med stemmeret ved DGI Sydøstjyllands årsmøde og relevante idrætsudvalg.
  • Fælles forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, retshjælp og kollektiv rejseforsikring. Læs mere om forsikringsordning.
  • Din forening og medlemmer får et bred tilbud af kurser og uddannelse.
  • Konsulenthjælp og rådgivning om alt fra foreningsudvikling til byggeri og anlæg, og fra introduktion af nye aktiviteter til rekruttering og anerkendelse af frivillige.

Læs mere om alle dine medlemsfordele her.

Hvad koster det?

Der betales ikke kontingent i optagelsesåret. Kontingentet opkræves herefter i juni måned på baggrund af medlemsindberetning pr. 31. december året før. Medlemskontingentet udgør:

0-25 medl. = 450 kr.
26-75 medl. = 875 kr.
76-200 medl. = 1.425 kr.
201-400 medl. = 1.900 kr.
over 400 medl. = 2.700 kr.

Hvordan?

Skriv kort om din forening, hvad I laver og hvor mange I er. Vedhæft din forenings vedtægter og mail det hele til DGI Sydøstjylland på sydoestjylland@dgi.dk

Hvem?

Har din forening et folkeoplysende formål (definitionen af hvad der er "et folkeoplysende formål" følger folkeoplysningsloven, der står bl.a. at foreningen skal være demokratisk, så alle medlemmer sikres adgang til indflydelse) og kan din forening tilslutte sig DGI Sydøstjylland formål og vision, kan I blive medlem hos os og få adgang til de mange fordele.