DGI Fyn Årsmøde 2018

DGI Fyns årsmøde blev afholdt 22. marts 2018 kl. 19.00-21.00 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Mødet var åbent for alle medlemmer af vores fynske medlemsforeninger.

Program for årsmødet

Kl. 19.00 Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand DGI Fyn, herefter ordinært årsmøde.

Kl. 21.00 Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.00 – og fortætter frem til kl. 19.15. DGI Fyn er vært ved en let forplejning under mødeforløbet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være kontoret i hænde senest 22. februar 2018.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 22. februar 2018 meddeler at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk)
 8. Eventuelt.

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns Landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (Skoler der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme.

Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.