DGI Fyn Årsmøde 2021

DGI Fyn afholder årsmøde torsdag den 17. juni kl. 19.00-21.00. Mødet er åbent for alle medlemmer af vores fynske medlemsforeninger.
Grundet Covid-19 er årsmødet ændret fra tidligere varslet datoer 30. marts og 20. maj 2021.

Program for årsmødet

19.00    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, herefter beretning. 
21.00    Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.30 - og fortsætter frem til kl. 19.15. DGI Fyn er vært med frugt, kaffe og kage under mødeforløbet.

Tilmelding: Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelde dig senest 2. juni 2021, du kan tilmelde dig årsmødet her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 20. maj 2021
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. 
 8. Eventuelt

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.

Endeligt dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab mm.

Senest 16. marts 2021 er endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag til årsmødet tilgængelige her på siden.

Læs mere og print indkaldelse her (PDF)

DGI Fyn følger alle gældende anbefalinger og retningslinjer grundet Covid-19. Såfremt mødet ikke kan afholdes jvf. retningslinjerne, vil mødet blive udsat.