DGI Fyn Årsmøde 2017

DGI Fyns seneste årsmøde blev afholdt 30. marts kl. 16.45-19.30 i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Mødet var åbent for alle medlemmer af vores fynske medlemsforeninger.

Program for L2021 orienteringsmøde og årsmødet

Kl. 16.45 - 17.15 Orienteringsmøde om Landsstævne 2021 i Svendborg. Oplæg ved Svendborg kommune med efterfølgende mulighed for dialog om ideerne bag ansøgningen om L2021.

Kl. 17.15 - 18.00 3 debatcaféer med skift hvert 15. min.

 • Udviklingsmuligheder og indhold i Svendborg Sportsfestival & L2021, som grundlag for aktivitets- og foreningsudvikling.
 • "Campus og Idrætsbyen" - udvikling af de fysiske rammer omkring Svendborg Idrætscenter.
 • Hvordan ser et "moderne landsstævne" ud? - og sidste nyt om L2017 i Aalborg.

Kl. 18.15 - 19.30 Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand DGI Fyn. Årsmødet forventes afsluttet kl. ca. 19.30. Registrering af deltagere starter kl. 16.45 – og fortætter frem til kl. 18.15. DGI Fyn er vært ved en let forplejning under mødeforløbet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være kontoret i hænde senest 2. marts 2017.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 2. marts 2017 meddeler at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk)
 8. Eventuelt.

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns Landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (Skoler der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme.

Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.