DGI Fyn Årsmøde 2020

DGI Fyn skulle have afholdt årsmøde torsdag den 26. marts 2020, men grundet corona-virus udsættes årsmødet på ubestemt tid. Vi udsender en ny dato for årsmødet snarest muligt.

Mødet er åbent for alle medlemmer af vores fynske medlemsforeninger.

Program for årsmødet

19.00    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, herefter beretning. 
19.30    DGI Landsstævne 2021 - Oplæg ved Mikkel Harritslev (Projektleder Svendborg Kommune)  - Oplæg ved Jesper H. Larsson (Frivilligansvarlig L2021, for DGI), herefter mulighed for landsstævnesnak ved forskellige stande. 
20.30    Årsmødet genoptages, fortsættelse af det ordinære årsmøde - dagsordenens punkt 3-8. 
21.00    Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.30. DGI Fyn er vært med frugt, kaffe og kage under mødeforløbet.

Tilmelding: Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelde dig senest 16. marts 2020 på www.dgi.dk/202016001213  - Tilmelding er lukket og årsmødet er udsat på ubestemt tid på grund af corona-virus.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 27. februar 2020
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 27. februar 2020 meddeler, at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk).
 8. Eventuelt

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.

Endeligt dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab mm.

Senest 12. marts 2020 er endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag til årsmødet tilgængelige her på siden.

Læs mere og print indkaldelse her (PDF)