Bliv medlem

Vi står klar til at styrke jeres foreningsliv med gode værktøjer såsom kurser, foreningsbesøg, fyraftensmøder, events, foreningstests og konsulentbesøg. Som medlem af DGI Sønderjylland, får I en samarbejdspartner, der er med til at sikre din forenings udvikling både idrætsmæssigt og ledelsens trivsel.

Sådan bliver du medlem

Alle foreninger, som har et folkeoplysende formål, kan melde sig ind i DGI Sønderjylland. Definitionen af, hvad der er "et folkeoplysende formål" følger folkeoplysningsloven

For at blive optaget som medlem, skal DGI Sønderjylland kunne godkende foreningens vedtægter. Foreningen, der søger om medlemskab, skal ligeledes kunne tilslutte sig DGI Sønderjyllands vedtægter

Du søger om medlemsskab hos DGI Sønderjylland ved at udfylde dette Ansøgningsskema 

Medlemsfordele

 • IT-værktøjer
 • Forsikring
 • Konsulenthjælp
 • Kurser og uddannelse
 • Idrætspolitisk indflydelse

Spar op mod 30% på uddannelser og kurser

Som medlem af DGI Sønderjylland kan I få rabat på vores kurser og uddannelser til alle foreningens medlemmer.
 
Derudover kan foreningen altid trække på DGI Sønderjyllands ressourcepersoner:

 • Foreningskonsulenter
 • DGI-instruktører
 • Aktivitetsudvalg
 • Hente råd og assistance fra idrætssekretærer, konsulenter og projektfolk

Rådgivning v/ Konsulenter

Få styr på jeres forening ved at hente hjælp og inspiration hos vores foreningskonsulenter.

De kan vejlede jer om foreningsmæssige spørgsmål:

 • Økonomi
 • Forhold til myndigheder
 • Ansvar i foreningen m.m.
 • Ny inspiration til den generelle drift og arbejde i foreningen

Hør mere om et foreningsbesøg

I kan altid booke en konsulent til at komme ud og besøge jeres forening - intet er for stort eller småt til et besøg.

Find en medarbejder

Et besøg kan f.eks. handle om:

 • Foreningsudvikling
 • Forældresamarbejde
 • Træner og leder rekruttering/fastholdelse af frivillige
 • Bestyrelsesarbejde
 • Foreningsstruktur
 • Aktivitetsudvikling
 • Kommunikationsopgaver
 • Foreningsjura

Foreningsservice

Her har I adgang til at rette i data om jeres egen forening og trænere/instruktører, samt tilmelde deltagere til kurser. Det er nødvendigt at benytte foreningsservice, hvis I vil opnå rabat ved arrangementstilmelding.

Kontakt DGI Sønderjyllands kontor på tlf. 79 40 45 00, hvis du mangler hjælp til foreningsservice.

Forsikring

DGI har indgået en kollektiv forsikringsaftale med Tryg. Forsikringen dækker alle foreninger under DGI (lokalforeninger og landsdelsforeningen).
Forsikringen dækker:

 • Ansvar
 • Arbejdsskade
 • Ulykkes- og Rejseforsikring
 • Retshjælp
 • Psykologisk krisehjælp

Lokalforeningen kan selv tegne en udvidet, frivillig forsikring, der dækker i specielle tilfælde, herunder bygningsforsikring, løsøreforsikring, kollektiv ulykkesforsikring til alle medlemmer. Forsikringen kan tilpasses individuelt.

Læs mere her.

Medlemskontingent

2020: 700 kr. i grundkontingent pr. forening + 8 kr. pr. medlem. Hver forening kan maksimalt opkræves 9000 kr. 

Har du spørgsmål, er du altid velkomme til at kontakte DGI Sønderjylland på telefon 79 40 45 00 eller mail soenderjylland@dgi.dk.