Demensvenlige gåfællesskaber

Med et nyt initiativ på tværs af Danmark sætter vi fokus på at få flere mennesker med demens og deres pårørende til at røre sig sammen med andre i demensvenlige gåfællesskaber. Gennem workshops, uddannelser og netværk er målet at øge livskvaliteten og holde både hjerne og krop frisk med samværet i centrum.

I Danmark anslås det, at godt 90.000 mennesker lever med demens. Når mennesker har en demenssygdom, betyder det rigtig meget for deres livskvalitet, at de er fysisk og socialt aktive. Samtidigt kan fysisk aktivitet bl.a. mindske irritabilitet, uro og rastløshed og medvirke til at vedligeholde muskelstyrken.

Der er dog mange barrierer for at være aktiv i et fællesskab, når man har en demenssygdom. Derfor er DGI og Alzheimerforeningen, med støtte fra Socialstyrelsen, gået sammen om at få flere mennesker med demens til at røre sig sammen med andre.

Initiativet henvender sig til det enkelte menneske med demens og deres pårørende, til foreninger og selvorganiserede gåfællesskaber. Vi tilbyder både workshops og uddannelser og formidler også kontakten mellem gåfællesskab, kommune og mennesker med demens inde på livet. Læs mere om mulighederne nedenfor: