80 deltog til forældremøde – 67 tog en frivillig opgave

Hvordan engagerer du forældre, så de får lyst til at hjælpe med en frivillig tjans i foreningen? I Vrå/Børglum IF brugte de standerhejsningen som anledning – og med helt konkrete opgavebeskrivelser skete det med stor succes.

Scenarie: 80 forældre deltager i et stort forældremøde i din forening, mens børnene er på banerne til standerhejsning. 67 melder sig efter mødet til at løse en frivillig opgave. Lyder det som et drømmescenarie?

Ikke desto mindre, så er det tilfældet i fodboldklubben Vrå/Børglum IF. En klub i det nordlige Jylland, der til daglig huserer 248 fodboldspillere i alle aldre. I en længere årrække har klubben – lige som mange andre - nydt stor gavn af Tordenskjolds Soldater, når de frivillige opgaver i foreningen skulle løses. De samme vigtige hænder.

Men med et fælles blik mod fremtiden besluttede fodboldbestyrelsen at arbejde intenst med begrebet frivillighed. Hvad er det, som får folk til at tage opgaverne? Og hvordan kan foreningen skræddersy opgaver, så det bliver nemmere at sige ja som frivillig? Efter en kortlægning kom bestyrelsen frem til, at tid, ressourcer og synlighed omkring opgavernes omfang var kernen.

”Sammen med en ny vision for fodboldklubben gav det god mening også at sætte spot på frivilligheden i vores forening. Vi tænkte hurtigt, at Standerhejsningen ville være en oplagt anledning til at sætte nogle store forældremøder for børn og ungdom op, hvor vi ville præsentere og fortælle historien om frivillige i vores klub, og hvordan frivillige er med til at skabe de gode oplevelser,” fortæller Mogens Juulsen, Børne- og Ungdomsudviklingstræner i Vrå/Børglum IF.

Konkrete opgaver gjorde det nemt

Fodboldbestyrelsen brugte tid på at konkretisere alle opgaver, som de vil have frivillige til at løse. Dato, tidsrum, hvad er allerede gjort, hvad skal du konkret løse, hvor mange frivillige skal bruges og hvem er kontaktperson i foreningen. Alle disse opgaver lagde de frem til standerhejsningen.

”Det handler for os om, at jo mere konkret vi kan gøre en opgave, jo nemmere bliver det at sige ”ja” for de frivillige. Mange frygter at få spist hele armen, når man står og fortæller om en opgave. De vil ikke sidde i bestyrelsen eller i udvalg, men står vi pludselig og kan sige, at det drejer sig om 3-5 timer om året, så er det meget nemmere og knap så farligt at sige ja,” siger Mogens Juulsen.

Oprydning efter weekend.PNG
Her er et eksempel på én af de konkrete opgavebeskrivelser, som Vrå/Børglum IF lagde frem til deres standerhejsning. 

Til foreningens standerhejsning var alle opgaver printet på A4 ark og lå fremme, så forældrene kunne gå direkte op og skrive sig på en opgave med navn og telefonnummer. Ud af 80 forældre skrev 67 sig på en opgave – noget der overrasker foreningen.

”Det viser bare, at vi skal meget mere ud og fortælle den positive historie omkring frivillighed. Både for at fortælle, at det er super fedt at være frivillig, men også for at vise, at vi virkelig påskønner det store stykke arbejde. Uden de frivillige kunne foreningen slet ikke løbe rundt,” fortæller Mogens Juulsen.

Vigtigt, at de frivillige får en god oplevelse

Med 67 nye frivillige følger også et stort ansvar. Foreningen skal nu sørge for, at det er, og bliver, en rigtig god oplevelse at være frivillig i Vrå/Børglum IF. Noget som foreningen selvfølgelig har gjort sig tanker omkring:

”Når opgaven nærmer sig, så vil en fra planlægningsudvalget tage kontakt til den frivillige og indkalde til et møde, hvor opgaven bliver talt igennem med de frivillige, så de føler sig godt klædt på. Det skal være en god oplevelse, så det er noget, de har lyst til at hjælpe med igen,” siger Mogens Juulsen.

På dagen for opgaven vil der være en tovholder for de frivillige, som tager godt imod dem, og viser dem vej til området, hvor de skal hjælpe til. Tovholderen sørger også for løbende at snakke med de frivillige – og generelt give dem en god oplevelse.

Når opgaven er færdig, så vil der blive evalueret, så foreningen hele tiden kan sikre, at det bliver en god oplevelse at være frivillig.

”Vi skal understøtte et stigende fokus på, at frivillige er helt centrale. Vi har et unikt foreningsliv i Danmark, og de stærke fællesskaber, som så mange er en del af, de er drevet af frivillige kræfter. Det er helt unikt og kan ikke erstattes. Den historie skal vi være med til at fortælle – og vi skal være med til at skabe og vedligeholde en god kultur omkring frivillige i vores forening,” siger Mogens Juulsen.