Sådan giver I plads til unge frivillige

Unge vil gerne være frivillige og er oftere frivillige end andre aldersgrupper. Giv dem ansvar lyder et råd.

Fire ud af ti 15-29-årige, som ikke er frivillige i dag, vil gerne være det. Så der er et potentiale for at tiltrække flere unge til opgaver i foreningen.

Men faktisk er andelen af 16-19-årige, der er frivillige, højere end i andre aldersgrupper blandt voksne.

Unge frivilliges opgaver

Enkeltstående events, praktisk arbejde og træner-/instruktøropgaven er top 3 blandt de opgaver unge frivillige varetager. Mens opgaver som leder-/bestyrelsesarbejde, at skaffe midler og administrative opgaver sjældnere udføres af unge.

Spørgsmålet er, om opgavefordelingen ser sådan ud, fordi det er unges eget valg? Er det traditionsbåret? Eller overser bestyrelsen unge som potentielle ledere?

Ungdomsforskerne Anne Kofod og Jens Christian Nielsens giver dette svar:

Unge vil gerne feje efter et større arrangement, men ikke hver gang. Der skal være plads til opgaver, hvor de føler sig taget alvorligt, og hvor det er værd at vise, at de kan tage ansvar.

Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv fra Center for Ungdomsstudier, 2006.