Sådan giver I plads til unge frivillige

Foreninger er afhængige af unges aktive medvirken for at sikre foreningslivets fremtid. Giv dem ansvar, lyder rådet fra eksperter.

En ung, vellidt, pligtopfyldende træner, som foreningens børn og unge ser op til, er en gevinst for enhver forening. Alligevel er det værd at overveje, om foreningen kan få endnu mere ud af rollemodellerne – og samtidig give de unge trænere endnu mere blod på tanden.

I forskningsprojektet ”Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv” konkluderede forfatterne Anne Kofod og Jens Christian Nielsen blandt andet følgende:

"De unge vil godt feje efter et større arrangement, men ikke hver gang. Der skal være plads til opgaver, hvor de føler sig taget alvorligt, og hvor det er værd at vise, at de kan tage ansvar." 

Unge kommer på banen, når de

... føler sig inviterede og mødes i foreningen, som personer, der har noget særligt at tilbyde. 

... mødes som ligeværdige, så de respekteres og udfordres for det, de kan.

... får konkrete og allerhelst praktiske opgaver, som giver mening og har sigte. 

... anerkendes for deres indsats, så de oplever, at de gør en forskel. 

... honoreres - symbolsk eller økonomisk.

... modtager konstruktiv feedback på deres indsats, så de hele tiden kan udvikle sig.

... føler sig taget alvorligt, så de kan bevise, at de kan leve op til ansvar.

... involveres direkte, så de oplever, at deres idéer og input tages til efterretning.

En af de unge er en 19-årig gymnastikinstruktør. Ud over den almindelige træning er hun engageret i holdet og i foreningens sociale aktiviteter. Men for at hun gider tage ansvar kræver det også, at foreningen giver noget igen.

"Foreningen skal leve op til sit ansvar. Det betyder rigtig meget i forhold til, om jeg gider være træner, at foreningen kommer ud med oplysninger i god tid, informerer og er klar på at hjælpe," siger hun.

Et godt spejlbillede

Selvfølgelig er alle foreningens rollemodeller guld værd, men når det kommer til de unge trænere, er de et særligt trumfkort for foreningen. De spiller nemlig en afgørende rolle for foreningens yngre medlemmer. 

"Det, som de dygtige unge trænere gør, repræsenterer foreningen i højere grad end det, de ældre trænere eller bestyrelsen siger, fordi de unge udøvere nemmere kan spejle sig i en ung træner," siger Kristoffer Henriksen, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. 

Han opfordrer foreningsledere til at hjælpe rollemodellerne godt på vej ved at undersøge, hvad der driver dem og ved at sætte en klar retning. 

"Bestyrelsen skal være meget klar omkring foreningens værdier over for unge trænere. Det er svært at være en god rollemodel, hvis man bare kommer ind som ung træner og ikke ved, hvad klubbens kerneværdier eller filosofier,« siger han.

Mening med indsatsen

Unge ønsker i højere grad end tidligere at forpligte sig til frivilligt arbejde. Men det skal bidrage til personlig udvikling og kunne bruges aktivt på CV’et i voksenlivet. For de fleste unge er det vigtigt, at deres frivillige indsats giver mening og har værdi både for dem selv og andre.

Kilde: Unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsforeningsliv, forskningsprojekt fra 2006.