Medlemsfordele

Som medlem i DGI Sønderjylland får du en lang række medlemsfordele.

Medlemsfordele

Søg om medlemsskab hos DGI Sønderjylland her

Spar op mod 30% på uddannelser og kurser

Som medlem af DGI Sønderjylland kan I få rabat på vores kurser og uddannelser til alle foreningens medlemmer.
 
Derudover kan foreningen altid trække på DGI Sønderjyllands ressourcepersoner:

 • Foreningskonsulenter
 • DGI-instruktører
 • Aktivitetsudvalg
 • Kommunikationsmedarbejdere
 • Hente råd og assistance fra idrætskoordinatorer, konsulenter og projektfolk

Rådgivning v/ Konsulenter

Få styr på jeres forening ved at hente hjælp og inspiration hos vores foreningskonsulenter.

De kan vejlede jer om foreningsmæssige spørgsmål:

 • Økonomi
 • Forhold til myndigheder
 • Ansvar i foreningen, frivillige m.m.
 • Ny inspiration til den generelle drift og arbejde i foreningen

Hør mere om et foreningsbesøg

I kan altid booke en konsulent til at komme ud og besøge jeres forening - intet er for stort eller småt til et besøg.

Find en medarbejder

Et besøg kan f.eks. handle om:

 • Foreningsudvikling
 • Forældresamarbejde
 • Træner og leder rekruttering/fastholdelse af frivillige
 • Bestyrelsesarbejde
 • Foreningsstruktur
 • Aktivitetsudvikling
 • Kommunikationshjælp
 • Foreningsjura

Foreningsservice

Her har I adgang til at rette i data om jeres egen forening og trænere/instruktører, samt tilmelde deltagere til kurser. Det er nødvendigt at benytte foreningsservice, hvis I vil opnå rabat ved arrangementstilmelding.

Kontakt DGI Sønderjyllands kontor på tlf. 79 40 45 00, hvis du mangler hjælp til foreningsservice.

Forsikring

DGI har indgået en kollektiv forsikringsaftale med Tryg. Forsikringen dækker alle foreninger under DGI (lokalforeninger og landsdelsforeningen).
Forsikringen dækker:

 • Ansvar
 • Arbejdsskade
 • Ulykkes- og Rejseforsikring
 • Retshjælp
 • Psykologisk krisehjælp

Lokalforeningen kan selv tegne en udvidet, frivillig forsikring, der dækker i specielle tilfælde, herunder bygningsforsikring, løsøreforsikring, kollektiv ulykkesforsikring til alle medlemmer. Forsikringen kan tilpasses individuelt.

Læs mere her.