DGI Midtjyllands bestyrelse

I spidsen for DGI Midtjylland står landsdelsbestyrelsen, der udstikker retningen for organisationen mellem årsmøderne, som holdes hvert år i april måned.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har et emne, som du mener kan være relevant for bestyrelsen. Vi holder møde ca. en gang i måneden. Referater fra vores møder kan du se her til højre på siden.

Her nederst på siden kan du se bestyrelsen med kontaktoplysninger.

Årsmødet har sin egen hjemmeside, som du finder her