Foreninger satser på fremtidens frivillige

Seks kommuner i DGI Midt- og Vestsjælland har henover første halvår af 2023 sat ekstra fokus på unge og deres frivillige engagement. Gennem en lang række gratis kurser er foreninger blevet klædt på med konkrete råd og inspiration til at tiltrække og motivere unge frivillige.

Antallet af unge frivillige i foreningerne er faldende, og det vil DGI og halvdelen af landets kommuner gøre noget ved. Derfor kickstartede vi i starten af året en målrettet indsats med at klæde foreninger på til at få unge ind i foreningerne. I samarbejde med Høje-Taastrup, Brøndby, Kalundborg, Holbæk, Glostrup og Albertslund Kommune søsatte vi en række gratis kurser, hvor 77 frivillige fra 43 foreninger deltog. Det samme gjorde sig gældende hele landet over, hvor vi nåede mere end 920 frivillige fra 360 foreninger.

På kurserne delte vi ud af seneste viden om og eksempler på, hvad der motiverer unge til at engagere sig frivilligt som foreningsleder, i et ungeudvalg, som igangsætter af nye aktivitetstilbud, som eventplanlægger eller til at stå i spidsen for foreningens sociale medier. Foreningerne blev klædt på med nye redskaber og praksisanbefalinger, og samtidigt stod en række unge klar til selv at sætte ord på, hvad der er vigtigt for deres frivillige engagement. Målet med det hele var en konkret handleplan for at skabe opgaver og rammer, der gør det attraktivt, nemt og trygt for de unge at engagere sig frivilligt i foreningen.

At engagere sig i det frivillige arbejde har nemlig rigtig mange fordele og kan få stor positiv betydning for de unges velbefindende. I idrætsforeningerne møder de unge et frirum for præstationspresset, udvikler deres kompetencer, styrker deres selvværd og bliver en del af stærke fællesskaber. Og undersøgelser viser, at de unge rigtig gerne vil engagere sig. Faktisk svarer fire ud af ti 15-29-årige, som ikke er frivillige i dag, at de gerne vil være det. I foreningerne møder de op med nye ideer, gå-på-mod og energi til at udvikle idrætsforeningerne. De er en nøgle til fremtidssikringen af foreningen.

Unge på trænerspireweekend deltager i uddannelse 2021 (1).jpg

Certifikat med stor signalværdi

Der findes mange årsager til, at de unge bliver frivillige. Nogle gør det for fællesskabet og glæden, nogle fordi de gerne vil have erfaring på CV’et og nogle gør det, fordi de har lyst til at gøre noget godt for andre. Ingen unge er ens, og der findes et hav af gode grunde til at blive frivillig.

I forsøget på at møde de mange forskellige motivationsgrunde, har vi offentliggjort en masse kampagnemateriale, som foreninger kan bruge til at sprede budskabet. Fra plakater og kampagnefilm til SoMe-indhold og et såkaldt ’frivillighedscertifikat’. Alt sammen materiale, som skal være med til at gøre tiltrækningen lettere og åbne øjnene for, at alle former for frivillige indsatser er værdsat, meningsfulde og vigtige.

’Frivillighedscertifikatet’ er et fysisk dokument, som fungerer som et synligt bevis på, at den frivillige gør en positiv forskel for både dem selv, foreningen og for samfundet. Det printes og udfyldes af foreningen og bruges af den unge frivillige som en anbefaling, når de for eksempel skal søge studiejob. Det giver en anerkendelse af, at man som ung bringer stor værdi ind i en forening. Og med et frivillighedscertifikat i hånden til en jobsamtale, bidrager det til at signalere energi, handlekraft og viljen til at gøre noget godt for andre.

Holbæk Svømme Klub er en af de foreninger, som deltog i et kursus om de unges frivillige engagement, og for dem er ’frivillighedscertifikatet’ et af de konkrete redskaber, de har taget i brug efterfølgende. Svømmeskoleleder Sarah M. S. Plassmann udtaler:

”Vi kan i Holbæk Svømme Klub helt klart blive meget bedre til, hvad vi kalder, ’det gode farvel’, og derfor tager vi blandt andet frivillighedscertifikatet med os. Vi har faktisk allerede prøvet frivillighedscertifikatet af, og de unge mennesker, der modtog det, så simpelthen så glade ud. Så glade, at vi med sikkerhed er blevet bekræftet i, at det skal vi fortsætte med.”

Certifikatet er frit tilgængeligt for alle, og kan downloades her.

Unge i gruppearbejde på trænerspireweekend uddannelse 2021.jpg

Konkrete opgaver, fleksibilitet og korte bindingsperioder

Unge tager ofte ikke selv initiativet til at løfte en frivillig opgave, men de tager derimod typisk ansvar, når det bliver givet. Med andre ord er den bedste måde at få unge med som frivillige ved at spørge dem. De største barrierer for at være frivillig er forestillingen om, at det kræver, at man forpligter sig i lang tid, at man skal have et stort netværk og at man skal være en meget udadvendt person. Det gælder om at aflive myterne om den klassiske frivillige og vise de unge, at alle kan være frivillige, og at alle spiller en vigtig rolle i foreningen.

Holbæk Golfklub er en anden forening, som har deltaget i et kursus om de unges frivillige engagement. Morten Aamann Poulsen, som er næstformand i foreningen, har via kurset fået en langt større bevidsthed om motiver og barrierer, og er nu begyndt at bruge de unge aktivt i foreningsarbejdet. Tre unge medlemmer er blevet prikket på skulderen, har været på træneruddannelse og varetager nu træningen for foreningens mindste. Samtidigt er foreningen blevet inspireret til og er begyndt at kigge ind i at udbrede ung-til-ung-indsatsen på andre områder end træning.

”På kurset fik jeg en langt større bevidsthed om, at unge sagtens kan bruges i det frivillige arbejde. Jeg har tidligere ikke været helt sikker på, at de unge ville være en stabil arbejdskraft i det frivillige arbejde, men det ser det faktisk ud til, at de er – og effekten af ung-til-ung er virkelig god,” fortæller Morten og fortsætter:

”Selvom jeg altid har følt, at jeg er en god børnetræner, så er det altså de unge, som børnene holder mest af.”

Også Sarah oplever at have fået en langt større bevidsthed om, hvad de unge kan tilføre og bidrage med. De unge ønsker ikke at blive ”fastholdt” og har svært ved at forpligte sig til frivilligt arbejde i en længere periode. Foreninger bør derfor anerkende, at selv en kortvarig frivillig indsats er vigtig og bringer værdi til foreningen.

”Vi har lært, at vi skal være meget mere konkrete i beskederne til vores unge. Hertil bede vores instruktører være meget konkrete i deres vejledninger og beskeder til hjælpeinstruktørerne. De unge vil rigtig meget, og de vil ikke mindst være en del af fællesskabet. Men de er bange for at stikke ud,” fortæller Sarah og fortsætter:

”Afholdelse af en hjælpetrænerdag er også noget af det, vi helt konkret tager med os. En dag, hvor vores ungdomshold undervises i, hvad det vil sige at være hjælpeinstruktør i klubben. På denne måde kan vi måske holde på flere unge, og de, der takker nej, får mulighed for at gøre dette på et oplyst grundlag.”

Unge i gruppearbejde på trænerspireweekend uddannelse 2021 (1).jpg

En investering i foreningens fremtid

På bagkant af hvert kursus blev der udført en spørgeundersøgelse, der viser, at tæt på samtlige deltagere er gået fra kurserne med masser af inspiration og større lyst til at involvere de unge i deres forening. De har valgt at bruge energi, ressourcer og tid på at få unge med som medskabere. Men det er en investering, som kræver, at man satser for at få noget igen. Det kan til tider være hårdt og krævende og potentielt give meget lidt afkast. Men når valget er truffet, er der til gengæld en god chance for at få flere unge med i foreningen, og dermed flere aktive og glade unge, der trives og udvikler sig.

Morten udtaler: ”Kurset var inspirerende, både hvad angår samtalerne med de andre deltagere, men i særdeleshed fortællingen fra en ung frivillig. Tankerne om, hvad der motiverer hende til at engagere sig i frivilligt arbejde, hjælpe til og ikke mindst, hvad der fastholder hende i foreningen, var meget brugbart.”

Han bakkes op af Sarah: ”Vi oplevede en workshop med en tovholder, der var dygtig til at holde alle deltagere til ilden. Den unge gæsteoplægsholder havde også et relevant og inspirerende oplæg om, hvordan hun havde oplevet det at være frivillig i en forening. Vi blev bekræftet i, at meget af det vi gør, er rigtig godt i forhold til fastholdelse af vores unge – både som medlemmer, men også som instruktører. Samtidig blev vi også klogere på, hvor der hos os er plads til forbedringer.”

Undersøgelser viser...

Det er et paradoks. Unges trivsel forbedres, når de er frivillige i en idrætsforening, viser en undersøgelse af bureauet KL7 fra 2019. Alligevel falder antallet af frivillige unge i foreningerne.

Samtidigt viser undersøgelsen, at 39 procent af unge, som ikke allerede er frivillige i dag, gerne vil være det. Der eksisterer altså et stort potentiale i at få engageret endnu flere unge i foreningerne.