Bevæg dig for livet - foreningsudvikling

Det kræver sit at drive en succesfuld forening. Et udviklingsforløb med DIF og DGI følger en fast ramme, men tager altid udgangspunkt i jeres behov. Processen følges tæt af vores konsulenter, som er jeres rådgivere og sparringspartnere hele vejen.

Et udviklingsforløb starter altid med en analyse. Hvor trænger foreningen til udvikling? Hvad er jeres udfordringer og potentiale? Når det er defineret, udarbejder vi sammen en handleplan, og sætter processen i gang.

Undervejs evaluerer vi løbende, og følger op på, om der er opstået nye ønsker og behov. Igennem forløbet får I klarhed over, hvordan I kan styrke jeres forening og grundlaget for at skabe flere aktiviteter eller få flere medlemmer.

Vi kan hjælpe jeres forening med at:

  • Optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle
  • Engagere flere frivillige
  • Uddanne trænere og instruktører
  • Starte nye aktiviteter og mindske frafald

Forløbet kan også rumme noget helt andet – lige netop det, I drømmer om i din forening.

På baggrund af analysen finder vi, med udgangspunkt i drømme og mål for din forening, ud af, hvor vi skal sætte ind.