Bliv medlem

Er din forening klar til at blive del af det østjyske foreningsfællesskab? Gør hverdagen i foreningen nemmere og mere berigende med et medlemskab i DGI Østjylland.

Udfyld ansøgningsskema

Vil du og din forening være medlem af DGI Østjylland?

Du har to muligheder for at blive en del af fællesskabet:

1. Udfyld formularen nederst på siden

2. Udfyld en af nedenstående ansøgningsskemaer
Download skemaet, udfyld det og send det derefter til DGI Østjyllands bestyrelse på oestjylland@dgi.dk.

Bliv medlem af DGI Østjylland, så vi sammen kan arbejde for at gøre din forening endnu mere attraktiv. I får:

Læs mere om alle medlemsfordelene her.

Medlemskontingent

DGI Østjylland tilbyder både etablerede og nyetablerede foreninger kontingentfrihed det år, foreningen indmelder sig, og det efterfølgende år.

Medlemskontingentet betales i august måned på baggrund af den indtastede medlemsregistrering pr. 31. december året inden. Kontingentet er på 7 kroner pr. aktivitetsmedlem eller årselev – dog min. 400 kr. og maks. 9.000 kr. pr. år.

Forudsætninger - foreningen skal:

 • Have et formål, der er dækket af DGI Østjyllands formålsparagraf (klik her for at se vores formålsparagraf i vedtægterne).
 • Være juridisk og økonomisk selvstændig.
 • Have en demokratisk opbygning.
 • Have en opløsningsparagraf i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser på området - blandt andet skal en eventuel formue ved foreningens opløsning gå til almennyttige/folkeoplysende formål.

Forudsætninger - højskoler og efterskoler skal:

 • Tilslutte sig DGI Østjyllands formål.
 • Have selvstændige vedtægter, generalforsamling og regnskab.

Særlige fordele for højskoler og efterskoler

For høj- og efterskoler betyder medlemskabet af DGI Østjylland blandt andet at skolen:

 • Kan deltage i DGI's stævner, turneringer, skoler og andre aktiviteter.
 • Har mulighed for at arrangere et tilskudsberettiget DGI-kursus for egne elever i elevernes fritid.
 • Har stemmeret og indflydelse ved DGI Østjyllands årsmøde og relevante idrætsudvalgskonferencer.
 • Får DGI's Udspil 6 gange årligt, gratis.
 • Løbende modtager elektroniske nyhedsbreve fra DGI Østjylland.
 • Kan søge om støtte til udviklingsarbejde og anderledes idrætsarrangementer fra DGI Østjyllands Jubilæumsfond.
 • Personalet kan deltage på DGI's kurser og uddannelser med tilskud fra DGI.

BEMÆRK! DGI's forsikringsordning gælder imidlertid ikke for højskoler og efterskoler.

Nyetablerede foreninger

Har du tanker om at danne en ny idrætsforening, er du velkommen til at henvende dig til vores konsulenter, som sidder klar med gode råd. Ring på tlf. 7940 4300 eller send en e-mail til oestjylland@dgi.dk.

DGI Østjylland giver i øvrigt et etableringstilskud til nystartede foreninger (under ét år gamle) på 2.000 kr.