Bliv medlem

Som medlem af DGI Østjylland får I som forening, højskole eller efterskole adgang til en række fordele i form af konsulentydelser, serviceordninger og aftaler.

På denne side finder du medlemsfordele ved medlemskab i DGI Østjylland for henholdsvis foreninger, højskoler og efterskoler samt hvilke forudsætninger, der skal imødekommes for at opnå medlemskab.

Nederst på siden finder du information om kontingent for medlemskab samt etableringstilskud for nystartede foreninger.

DGI Østjylland tilbyder både etablerede og nyetablerede foreninger kontingentfrihed det år, foreningen indmelder sig, og det efterfølgende år.

Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland

Søg om optagelse

Foreninger eller skoler optages som medlem ved at fremsende et ansøgningsskema til DGI Østjyllands bestyrelse på mailadressen oestjylland@dgi.dk med angivelse af kontaktpersoner sammen med foreningens vedtægter.

Der er to ansøgningsskemaer, som man kan skrive direkte ind i; et for foreninger og et for højskoler og efterskoler.

Så snart bestyrelsen har behandlet ansøgningen, som regel i løbet af den førstkommende måned, modtager foreningen eller skolen besked om optagelsen sammen med yderligere oplysninger om DGI Østjylland.

Medlemsfordele for foreninger

Konsulenthjælp
DGI Østjyllands foreningskonsulenter er klar til blandt andet at bistå jer med rådgivning om:

 • Målsætninger, værdier og visioner i foreningen (foreningsudvikling)
 • Vedtægter og generalforsamlinger
 • Byggeri samt etablering af baner og anlæg
 • Introduktion af nye aktiviteter, projekter og andre initiativer
 • Rekruttering og anerkendelse af frivillige
 • Uddannelse af trænere, instruktører og ledere

Læs mere om, hvordan vores konsulenter kan hjælpe jer

Forsikringsordning
Alle foreninger i DGI er omfattet af en forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, retshjælp og kollektiv rejseforsikring.

Læs mere om forsikringsordningen

Advokatordning
Alle foreninger i DGI kan gratis stille juridiske spørgsmål til DGI. Der er dog ikke tale om egentlig sagsbehandling. I skal indsende jeres spørgsmål skriftligt via DGI Østjylland på e-mailadressen oestjylland@dgi.dk.

Skoler og lejre
DGI Østjylland har stor ekspertise i at arrangere idrætsskoler og -lejre i samarbejde med medlemsforeningerne. Kontakt en idrætskonsulent eller -koordinator inden for den pågældende idræt for at høre mere.

Stævner og turneringer
Som medlem kan foreningen naturligvis deltage i alle DGI's stævner, turneringer, landdelshold og andre aktiviteter.

Uddannelser og kurser med tilskud
DGI tilbyder kurser til instruktører, trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, hvor vi yder et økonomisk tilskud, så foreningen får uddannelse med et højt fagligt indhold til rabatpris.

Se en oversigt over vores aktuelle uddannelses- og kursuskatalog

Gratis magasin til trænere og ledere 
DGI's magasinet Udspil udkommer ni gange årligt og sendes gratis til trænere, instruktører, formænd, hovedkasserere i DGI's medlemsforeninger. Det eneste foreningen skal gøre er at ajourføre listen over disse personer i DGI Foreningsservice. Herefter får de automatisk bladet tilsendt med posten.

Indflydelse
Foreningen har stemmeret og indflydelse ved DGI Østjyllands årsmøde og relevante idrætsudvalgskonferencer.

Bliv klogere med DGI Foreningsledelse
Tank ny viden og inspiration til foreningsarbejdet på emner som ledelse, udvikling, økonomi, skat, lovstof, regler, forsikringer, integration og forebyggelse med DGI Foreningsguiden, som løbende opdateres med alle de seneste erfaringer, trends og tendenser fra det danske foreningsliv.

Besøg DGI Foreningsledelse

DGI Foreningsservice
DGI Foreningsservice er et værktøj for foreningens bestyrelse. Når I har logget på, er der adgang til en central database hos DGI. Her kan I registrere nye udvalgsformænd, instruktører m.m. Det er også muligt at kommunikere med DGI, fx når I skal tilmelde kursister til vore kurser.

Af de informationer I indtaster i DGI Foreningsservice, bliver de mest relevante – i forhold til offentligheden – placeret på en minihjemmeside. Her kan interesserede finde oplysninger om adresser, telefonnumre, træningstider og meget mere fra jeres forening.

Besøg DGI Foreningsservice

DGI Trænerguiden
Foreningens trænere kan på DGI Trænerguiden finde praktiske øvelser, som kan bruges i den daglige træning. Samtidig giver trænerguiden inspiration til træning med børn, involvering af forældre, kurser m.m. Der er i øjeblikket guider til atletik, badminton, basketball, bordtennis, dans, fodbold, gymnastik, håndbold, løb, mountainbike, skolecykling, skydning, svømning, tennis og volleyball.

Besøg DGI Trænerguiden

IT-værktøjer
Medlemmer af DGI får rabat på de to IT-værktøjer, Conventus og GoMINIsite, som kan lette administrationen og kommunikationen i foreningen betydeligt.

Conventus
Conventus er et internt administrationsværktøj, der blandt andet giver foreningen mulighed for at benytte onlinetilmelding til kontingentbetaling, let administration af medlemmer, hold og udvalg, mødekalender og halbooking, kommunikation til hele foreningen via sms og e-mail samt ikke mindst at styre foreningens interne bogholderi.

Alle DGI's medlemsforeninger får rabat på Conventus.

Læs mere om Conventus

GoMINIsite
GoMINIsite er en hjemmesideløsning, så foreningen slipper for at kode sin egen hjemmeside, hvilket både kan være en ridsrøver og kræver IT-viden. Med GoMINIsite kan foreningens frivillige let og elegant opdatere og vedligeholde foreningens hjemmeside med mulighed for at lave alt fra nyhedsmodul over debatforum til fotoalbums og afspilning af video i forskellige designs, der matcher foreningens farver.

Alle DGI's medlemsforeninger får rabat på GoMINIsite.

Læs mere om GoMINIsite

DGI Butikken
DGI Butikken tilbyder inspiration til jeres idræt i form af bøger, hæfter og undervisningsmateriale. Butikken har også gaveartikler, sangbøger m.v. Bemærk også, at I som medlemsforening kan få lavet hæfter, foldere, flyere, postkort og meget andet via DGI Butikken til konkurrencedygtige priser.

Besøg DGI Butikken

DGI Østjyllands Jubilæumsfond og andre støttemuligheder
Jubilæumsfonden giver støtte til anderledes idrætsarrangementer og foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger. Der gives dog ikke støtte til materialer, redskaber, mursten og lignende.

Læs mere DGI Østjyllands Jubilæumsfond

Læs mere om andre DGI-fonde/støttemuligheder

Køb kontorhænder
Medlemsforeninger kan købe hjælp til hele eller dele af kassererjobbet af en kompetent medarbejder fra DGI, hvis det er svært at få afsat kassererposten i bestyrelsen, eller man ønsker at betale sig fra arbejdet.

Læs mere om Køb Kontorhænder

Forudsætninger for foreninger

 • Foreningen skal have et formål, der er dækket af DGI Østjyllands formålsparagraf (klik her for at se vores formålsparagraf i vedtægterne)
 • Foreningen skal være juridisk og økonomisk selvstændig
 • Foreningen skal have en demokratisk opbygning
 • Foreningens opløsningsparagraf skal være i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser på området - blandt andet skal en eventuel formue ved foreningens opløsning gå til almennyttige/folkeoplysende formål

Medlemsfordele for højskoler og efterskoler

For høj- og efterskoler betyder medlemskabet af DGI Østjylland blandt andet at:

 • Skolen kan deltage i DGI's stævner, turneringer, skoler og andre aktiviteter
 • Skolen har mulighed for at arrangere et tilskudsberettiget DGI-kursus for egne elever i elevernes fritid
 • Skolens personale kan deltage på DGI's kurser og uddannelser med tilskud fra DGI
 • Skolen har stemmeret og indflydelse ved DGI Østjyllands årsmøde og relevante idrætsudvalgskonferencer
 • Skolen får DGI's månedlige blad, Udspil, gratis
 • Skolen løbende modtager elektroniske nyhedsbreve fra DGI Østjylland
 • Skolen kan søge om støtte til udviklingsarbejde og anderledes idrætsarrangementer fra DGI Østjyllands Jubilæumsfond 

BEMÆRK! DGI's forsikringsordning gælder imidlertid ikke for højskoler og efterskoler.

Forudsætninger for højskoler og efterskoler

 • Høj-/efterskolen skal tilslutte sig DGI Østjyllands formål
 • Høj-/efterskolen skal have selvstændige vedtægter, generalforsamling og regnskab

Nyetablerede foreninger

Hvis man går med tanker om at danne en ny idrætsforening, skal man være velkommen til at henvende sig til DGI Østjyllands konsulenter for assistance. De giver gerne gode råd om etablering af nye foreninger. Henvendelse sker ved at ringe på tlf. 7940 4300 eller sende en e-mail til oestjylland@dgi.dk.

DGI Østjylland giver i øvrigt et etableringstilskud til nystartede foreninger (under ét år gamle) på 2.000 kr.

Medlemskontingent

DGI Østjylland tilbyder både etablerede og nyetablerede foreninger kontingentfrihed det år, foreningen indmelder sig, og det efterfølgende år.

Medlemskontingentet til DGI Østjylland betales i august måned på baggrund af den indtastede medlemsregistrering pr. 31. december året inden. Kontingentet er på 6 kroner pr. aktivitetsmedlem eller årselev  dog min. 300 kr. og maks. 8.000 kr. pr. år.