Få sparring, råd eller bistand til jeres gode idé

Har i brug for hjælp til at få en ide omsat til en konkret foreningsprojekt? Kontakt os, og få hjælp til at sætte skub i udviklingen.

DGI Østjylland har i mange år skabt, udviklet og drevet forskellige former for idrætsprojekter ved siden af den almindelige drift af idrætterne.

I starten havde vi et lille sekretariat, der kun husede vores egne projekter, men for flere år siden skiftede sekretariatet profil og blev ved samme lejlighed omdøbt til projekt- og udviklingsværksted, da det også er et åbent forum, hvor vores medlemsforeninger kan få sparring, gode råd og bistand i forhold til at udvikle egne projektidéer og initiativer.

Det er således vores indtryk, at et stadig stigende antal af vores medlemsforeninger får gode idéer til projekter eller initiativer, der kan hjælpe til at skabe udvikling for masser af forskellige idrætsudøvere ude i lokalområderne – små som store. Denne udvikling synes vi naturligvis er meget interessant, og den vil vi gerne hjælpe med at yderligere fremme.

Vi kan hjælpe

Derfor skal der lyde en stor opfordring til at kontakte os, hvis I sidder med en god idé til et foreningsprojekt eller et andet større initiativ, som I ønsker at få sparring på eller bistand til.

Vi har således i dag tilknyttet en række medarbejdere, også blandt vores idrætskonsulenter, som alle i større eller mindre grad har erfaring med at arbejde med forenings-, aktivitets- og facilitetsudvikling i projektmæssigt øjemed.

Vi har stor viden inden for mange forskellige områder, hvad enten vi snakker forenings-udviklingsprojekter i landdistrikterne, integrationsinitiativer med idrætsligt udgangspunkt i såkaldt udsatte boligområder, foreningsopbundne motionsaktiviteter for sårbare samfundsgrupper eller foreningssamarbejde med skoler og institutioner om bevægelse af børn og unge.

DGI Østjyllands projekt- og udviklingsværkstedet har de sidste par år hjulpet flere foreninger godt på vej med deres projektidéer, men samtidig er vores indtryk, at der sidder mange flere derude med masser af gode projektidéer, vi kan hjælpe godt på vej til realisering.

Vi glæder os til at høre fra jer!