Udviklingsforløb styrker frivilligheden i AIF Badminton

Mangel på frivillige kræfter er en velkendt udfordring i mange foreninger. Den udfordring stod foreningen AIF Badminton også overfor, da de tilbage i 2021 søgte hjælp til at skabe overskud i bestyrelsen, øge medlemstallet og tiltrække flere piger til foreningen. Via et udviklingsforløb, fik foreningen frigivet ressourcer og sat skub i ny udvikling.

Foreningsudvikling ligger dybt i DGI’s DNA, og har gjort det i mange år. Alt det administrative arbejde omkring foreningens tilbud skal nemlig være let at gå til. Ikke mindst for at kunne tiltrække nye frivillige, udvikle og følge med tiden. På vejen til udvikling er DGI foreningernes hjælpende hånd, og tilbyder alt fra kurser og uddannelser til vejledning og faglig sparring. Nogle gange over telefonen eller via et foreningsbesøg. Andre gange er den bedste løsning et foreningsudviklingsforløb.

Et foreningsudviklingsforløb er et længerevarende forløb, som hjælper foreningerne med at få prioriteret, hvor der er brug for at sætte ind. Med hjælp fra en foreningskonsulent lægges en detaljeret handleplan for, hvordan den enkelte forening kommer i mål. For at sikre forankring af de tiltag, som beskrives i handleplanen, følger konsulenten foreningen over en periode. Emnerne, som tages udgangspunkt i, er forskellige fra forening til forening, men kan for eksempel dreje sig om frivillighed, digitalisering, organisering og ledelse eller nye aktiviteter.

En af de foreninger, som har gennemgået et foreningsudviklingsforløb, er AIF Badminton. Foreningen stod i 2021 overfor mangel på frivillige hænder til at aflaste og skabe overskud i bestyrelsen til ny udvikling. Alt sammen for at frigive ressourcer til at poste mere tid og flere kræfter i at styrke ungdomsafdelingen.

”Vi havde et faldende medlemstal, fordi vores seniorafdeling måtte lukke. Og så tænkte vi, at det måtte ikke også ske for vores ungdomsafdeling,” fortæller bestyrelsesmedlem i AIF Badminton, Marie Kragh og fortsætter:

”Vi har et brændende ønske om, at børn i Albertslund kan cykle til badminton. Derfor tænkte vi, at nu måtte vi gøre en indsats. Så rakte DGI Midt- og Vestsjælland og Albertslund Kommune ud med det her tilbud, og vi kunne se, at der var muligheder for fornyelse.”

Rum til ny udvikling

Foreningsudviklingsforløbet strakte sig fra juni 2021 til maj 2022. Med udgangspunkt i frivillighed som tema, understøttede DGI Midt- og Vestsjælland den interne organisering i bestyrelsen og hjalp med at skabe overblik over og prioritere opgaver. Foreningen fik sat alle opgaver i system, beskrevet og uddelegeret dem. Det kræver nemlig mange kompetencer at drive en forening, og det er vigtigt at gennemgå, hvordan arbejdsgange kan gøres enklere og smartere. I sidste ende er det med til at frigive rum til udvikling og gøre det lettere at tiltrække nye frivillige kræfter.

Bestyrelsen i AIF Badminton mødtes med DGI Midt- og Vestsjælland over fire strukturerede workshops, hvor vi sammen fik udarbejdet en handleplan, gradvis bygget på med viden og arbejdet med forskellige emner inden for temaet frivillighed. Efter hvert møde fulgte en arbejdsperiode, hvor bestyrelsen fik omsat teori til praksis. Igennem hele forløbet fulgte en foreningskonsulent arbejdet og sørgede for idéudveksling, justering af handleplanen, sparring og motivation.

”Det har været en proces, hvor vi som bestyrelse har arbejdet med at lære hinanden at kende og finde ud af, hvad vi skulle prioritere,” fortæller bestyrelsesmedlem, Lene Møller Christensen og fortsætter:

”Vi har fået nogle helt konkrete værktøjer, som er blevet implementeret. Blandt andet et planlægningsværktøj, så vi kunne få styr på alle vores aktiviteter og gøre det nemmere at skabe overblik.”

Som del af forløbet blev der introduceret en række nye værktøjer. Blandt andet et interaktivt årshjul, som skaber overblik over årets opgaver og gør det nemmere at uddelegere ansvaret. Hertil et nyt digitalt medlemssystem, som gør det lettere at arbejde med medlemsdata og at overholde både persondataforordningen og loven om databeskyttelse. Alt sammen værktøjer, som gør vidensdeling lettere og opgaverne mindre personafhængige. Det gør foreningsarbejdet sjovere – og skaber gladere og mere motiverede frivillige, der kan bruge tiden på det, de elsker at lave.

Løft af frivillige kræfter

I dag, et år efter foreningsudviklingsforløbets afslutning, er AIF Badminton vokset på ungdomssiden og har blandt andet øget antallet af piger. Foreningen har fået styr på opgaver med årshjul og beskrivelser og er blevet skarpere på tiltrækning og fastholdelse af frivillige kræfter.

”Først og fremmest er det et utroligt professionelt forløb, som DGI Midt- og Vestsjælland har sat op for os. Det gør, at man som frivillig bliver båret igennem det. Der har været nogle gode, faste afleveringsfrister, og det medvirker, at vi har fået arbejdet igennem opgaverne,” fortæller Marie Kragh og afslutter:

”Vi følte, at vi rykkede os. Så det med at få troen på, at foreningsarbejde er en opgave, der sagtens kan løses – og kan løses af mange i et fællesskab – det synes jeg, at man skal gå ind til.”