Lokalforeningspuljen

Retningslinjer til uddeling af lokalforeningspuljen 2017.

Formål

Der kan ansøges om tilskud til materialer eller initiativer, der er målrettet mod at skabe nye aktiviteter, nye idrætter eller udvikle allerede eksisterende aktiviteter i den enkelte forening. Der må gerne tænkes i anderledes/utraditionelle/nye aktiviteter i traditionelle idrætter.

Der kan ligeledes gives tilskud til eventarrangementer, hvor formålet er at opstarte nye aktiviteter i foreningen (f.eks. kom og prøve MTB, crossgym, multidans etc. med det formål at afdække interessen for området). Tilbagevendende events støttes ikke (f.eks. juletræsfesten).

Generelle betingelser

 • Der er to uddelinger i 2017 med ansøgningsfrister hhv. den 1. marts og 1. september.
 • I foråret uddeles 70.000 kr. Modtagere af midler fra forårets uddeling, der uddeles på DGI Sønderjyllands årsmøde den 26. april 2017, orienteres herom pr. brev eller mail inden årsmødet. Retten til de tildelte midler fortabes, såfremt der ikke er en repræsentant fra den modtagne forening til stede på årsmødet.
 • Puljen for efteråret 2017 udgør 30.000 kr.
 • Efterårets uddelinger meddeles pr. brev eller mail, og pengene overføres til foreningens bankkonto.
 • Der kan max. gives 12.500 kr. pr. ansøgning. Det sker dog yderst sjældent, da der oftest er mange ansøgninger.
 • Ved ansøgninger op til 5.000 kr. kan der bevilges op til 100 % af udgifterne.
 • Ved ansøgninger over 5.000 kr. kan der max bevilges 100 % af de første 5.000 kr. og herefter op til 50 % af den del af udgiften, der ligger over de første 5.000 kr.
 • Finansieringsplan for hele projektet/materialer

Ansøgning:

 • Fortæl kort og klart om, hvad I gerne vil have penge til, og hvorfor I gerne vil have penge til det.
 • Fortæl om hvordan I vil restfinansiere købet af jeres ønske. Det gælder ønsker om støtte til ting, der er væsentlig dyrere, end det vi kan støtte med.
 • De ansøgninger, som har en finansieringsplan for hele projektet/materialer, vil blive prioriteret først.

Send jeres ansøgning til britt.lauritzen@dgi.dk

Offentliggørelse

 • Uddelinger offentliggøres på DGI Sønderjyllands hjemmeside samt DGI Sønderjyllands elektroniske nyhedsbrev.
 • Foreningerne opfordres efterfølgende til at sende en artikel til DGI Sønderjylland med beskrivelse af projektet samt evt. resultat. Artiklen vil efterfølgende blive offentliggjort på DGI Sønderjyllands hjemmeside samt i DGI Sønderjyllands elektroniske nyhedsbrev.

Vedtaget på landsdelsbestyrelsesmødet den 14. december 2016