Samarbejde lokalt

Giv din forening nyt liv, flere medlemmer og større synlighed ved at samarbejde med andre aktører i jeres område.

Samarbejde med andre aktører i lokalsamfundet kan give ny energi og styrke din forening. Det kan være samarbejder, der rækker videre end foreningens egne medlemmer og involvere andre aktører.

Det viser en stribe af eksempler på samarbejdsprojekter mellem en forening og den lokale skole i regi af Åben skole, samarbejde mellem landsbyer, mellem flere lokale foreninger og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder.

Og så er det selvfølgelig oplagt at trække på de fordele, der for en forening kan ligge i at styrke samarbejdet med DGI.