Vedtægter

Er du interesseret i DGI Midt- og Vestsjællands retningslinjer for årsmøde, regnskab, bestyrelse, udvalg og andre vedtægtsbestemte beslutninger?

DGI Midt- og Vestsjælland er stiftet den 1. januar 2013 som en sammenlægning mellem landsdelsforeningerne DGI Roskilde og DGI Vestsjælland. Foreningen er den 1. januar 2014 lagt sammen med De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland.

DGI Midt- og Vestsjællands formål er at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. Herunder at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.


Du kan se DGI Midt- og Vestsjællands vedtægter her på siden.