Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

DGI arbejder for at børn og unge skal have lov til at dyrke idræt i sunde, røg- snus- og nikotinfrie rammer.

I forenings- og idrætslivet eksisterer der nogle steder en ubevidst tobakskultur, som kan være med til at lære børn og unge at ryge, bruge snus og nikotinprodukter. Røg, snus og nikotinprodukter kan være en del af det sociale liv blandt trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer, forældre, tilskuere og ansatte. Kulturen i og omkring foreninger påvirker børn og unge nu og senere i livet.

DGI tilbyder en indsats ”Tobaksfrit Idrætsliv” der er målrettet kommuner, idrætsforeninger og idrætsanlæg, med fokus på at skabe rammer for børn og unge, så de ikke møder røg, snus og andre nikotinprodukter, når de færdes i forenings- og idrætslivet.

Gennem involvering og dialog skaber vi engagement og opbakning hos idrætsforeninger- og anlæg til et røg- og nikotinfrit idrætsliv, hvilket er forudsætningen for forandring og forankring på længere sigt.

Vores kommunikation tager ikke udgangspunkt i forbud, men i stedet for at opfordre folk via venlige henstillinger, til ikke at ryge eller tage nikotinprodukter, der hvor børn og unge færdes.

Tak, fordi I ikke tager snus og ryger her, hvor mine børn dyrker idræt og går til fodbold - Tak for det

Far til børn - Hammerum IF

Snus i foreningslivet 

Snus2

Under projektet 'Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark' har DGI haft dialog med foreninger rundt i hele Danmark. Det har givet et indblik i, at mange foreninger ikke er opdaterede på børn og unges brug af nikotinprodukter.

Uvidenheden opstår typisk, fordi foreninger bestyres og drives af den voksne generation, og de har ikke et tilstrækkeligt indblik i, hvordan den yngre generation bruger nikotinprodukter, herunder de nyere produkter som puff bars og nikotinposer.

Der hersker myter om snus og andre nikotinprodukter blandt børn og unge. Det er en udbredt forståelse, at nikotin skulle være præstationsfremmende, og dette gælder både hos udøvere i breddeidrætten og eliteidrætten. Derudover opfattes det også som en mildere måde at ruse sig på, da flere eliteudøvere undgår alkohol pga. deres idræt, men i stedet bruger nikotinprodukter som rusmiddel.

Sundhedsstyrelsens analyse fra 2022 af unges brug af røgfri nikotin viser også, at unges delekultur også er udbredt i idrætten, hvor de unge deler i omklædningsrummene, og det er med til at sætte skub i, at flere unge begynder på snus eller andre nikotinprodukter.

Idrættens arena er et af de eneste steder, hvor der ikke er et lovkrav om røgfrie arealer og regler for brugen af nikotinprodukter. Derfor er der stor variation fra kommune til kommune ift. anbefalinger og indsatser i fritidslivet.

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger