Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

DGI arbejder for at børn og unge skal have lov til at dyrke idræt i sunde, røg- snus- og nikotinfrie rammer.

Tobak er på den politiske dagsorden, og DGI Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark er med til at realisere og styrke de tobaksfrie idrætsmiljøer.

I projektet Tobaksfrit Idrætsliv arbejder vi på at skabe tobaksfrie idrætsmiljøer for børn og unge. Det betyder at idrætsrammerne skal være røg-, snus- og nikotinfri.

Projektet løber i perioden 2021 til december 2023 og er støttet af midler fra sundhedsstyrelsen.

Tobaksfrit Idrætsliv ønsker at løfte opgaven i forhold til at skabe tobaksfrie rammer. Tobaksfrit Idrætsliv tager udgangspunkt i at skabe adfærdsændring for derved at fremme en kulturændring. En ændring, der skaber en idrætskultur uden røg, snus og nikotin, så vores børn og unge ikke lærer at ryge eller bruge snus og nikotinholdige produkter i idrætsforeningerne.

Vi vil påvirke vores børn og unge til gode vaner – vaner som sætter sig og præger resten af deres liv på en positiv måde. 

Mål for Et Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

  • 40.000 børn, unge og voksne har et tobaksfrit idrætsliv i foreningerne
  • 400.000 børn, unge og voksne får tobaksfrie idrætsmatrikler
  • 140 tobaksfrie foreninger fordelt på 20 kommuner, og 70 tobaksfrie idrætsmatrikler fordelt i 20 kommuner

Med afsæt i et tværsektorielt arbejde, vil vi i fællesskab med kommuner, idrætsmatrikler og idrætsforeninger samarbejde om tobaksfrie idrætsmiljøer.

Vi ønsker ikke at stigmatisere og taler ikke ryge-/snusstop, men arbejder for, at de unge møder sunde rammer uden røg, snus og nikotin, når de færdes i idrætslivet i Danmark.

Vi har erfaringer fra tidligere projekter og har derfor et godt indblik i, hvordan vi kan arbejde med røg-, snus- og nikotinfrie rammer.

Vi har erfaret, at vi ved at involvere alle i og omkring idrætten kan opnå et idrætsmiljø, hvor bestyrelse og trænere er gode rollemodeller, og hvor der ikke står forældre og tilskuer på sidelinjen eller foran haller og ryger, eller hvor nogle idrætsudøvere bruger snus som præstationsfremmende middel.

For at lykkes vil DGI indgå gode samarbejder med Kommuner, idrætsfaciliteter og idrætsforeninger, så vi med afsæt i partnerskabsaftaler sammen skaber rammer og rollemodeller, så vi sikrer, at børn og unge ikke lærer at ryge, bruge snus eller andre nikotin produkter, mens de dyrker idræt.

Se evalueringen fra 2 tidligere projekter: Røgfri forening og En sund foreningskultur

Tak fordi I ikke tager snus og ryger her, hvor mine børn dyrker idræt og går til fodbold - Tak for det

Far til børn - Hammerum IF