Ny måde at rekruttere bestyrelsesmedlemmer har givet pote i Astrup-Sønderskov

I Astrup-Sønderskov har de haft succes med at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer til deres foreninger ved at fremhæve alt det positive ved foreningslivet fremfor de negative konsekvenser, det kan have, hvis der mangler medlemmer.

I Astrup-Sønderskov Hallen blev der i oktober sidste år afholdt et arrangement, der skulle  gøre opmærksom på, hvad de forskellige foreninger og bestyrelser i lokalområdet har af opgaver.

”Der var kommet mange nye, unge familier til, så vores tanke var, at vi ville gøre opmærksom på, hvad de forskellige foreninger laver,” siger formand for Astrup-Sønderskov Idrætsforening, Karin Hansen.

Formålet ved arrangementet var blandt andet også at få flere til at melde sig ind og blive en del af bestyrelsesarbejdet.

Positiv vinkel

En af initiativtagerne bag arrangementet er bestyrelsesformand for Astrup-Sønderskov Hallen, Henrik Nielsen. Som flere andre foreninger havde de svært ved at finde nye medlemmer, der havde lyst til at være en del af bestyrelsen. Og eftersom de tidligere forgæves har forsøgt, måtte de finde på nye måder at rekruttere medlemmer på.

Som noget nyt tog bestyrelsesformand for Astrup-Sønderskov Hallen, Henrik Nielsen, derfor initiativ til at invitere de øvrige foreninger i lokalområdet til en dag, hvor de hver især kunne præsentere deres arbejde.

For Henrik Nielsen er det vigtigt, når der skal findes nye mulige bestyrelsesmedlemmer, at der er fokus på alle de gode oplevelser, man kan blive en del af.

”Jeg tror ikke, at rekruttering af nye medlemmer til bestyrelserne til vores foreninger og institutioner skal ske ved skræmmekampagner, der har til formål at fortælle om alt det negative, der sker, hvis ikke der er opbakning til foreningen. Vi forsøgte med dette arrangement at sætte fokus på alle de positive oplevelser, man får ved at deltage aktivt i ledelsen og udvikling af foreningslivet,” siger han.

Stor opbakning

Over 200 mennesker fra lokalområdet mødte op den dag i Astrup-Sønderskov Hallen for at høre om de forskelige foreninger. 

Det var en dag for alle i lokalområdet, og undervejs var der både foredrag og underholdning. Vigtigst af alt var der afsat tid til den såkaldte speeddating, hvor hver forening eller institution fik fire minutter til at fortælle om dem selv. De deltagende kunne i løbet af den speeddating gå hen til den forening, de gerne ville høre om. Og efter de fire minutter kunne de vælge en ny forening at ’speeddate’.   

Formand for Astrup-Sønderskov Idrætsforening, Karin Hansen, var positivt overrasket over arrangementet.

”Det var en stor succes. Der kom utrolig mange, som vi ikke havde set før. Det gav pote, vi fik fire nye medlemmer i idrætsforeningen den aften,” siger hun.

Trods den store opbakning og de mange deltagere er det ikke det vigtigste for Henrik Nielsen.

”Succesen i sig selv var ikke, at der kom mange, men at vi kunne finde nogen, der kunne være interesseret i at deltage i de forskellige foreninger,” siger han.

”Jo mere aktivitet, og jo mere vi kan lave, der er attraktivt for nye, unge mennesker, så tror jeg, vi får lavet en grobund for et godt foreningsliv,” uddyber han.

Samarbejde på tværs af foreninger

Arrangementet blev stablet på benene i samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger. I alt deltog 12 foreninger eller institutioner. Og netop det samarbejde mener Henrik Nielsen er vigtigt for at udvikle sig.

”Hvis de små samfund, skal udvikles, skal det komme fra os selv. Udviklingen sker kun ved sammenhold i lokalområdet,” siger han.

Om der bliver lavet endnu et arrangement i år vides ikke, men de forskellige foreninger har aftalt at mødes et par gange om året for at udveksle erfaringer. 

”Jeg synes, at vi kan lære meget at hinanden på tværs af organisationerne. Vi kan tale om, hvilke udfordringer vi har, og hvordan vi tackler dem,” siger bestyrelsesformand for Astrup-Sønderskov Hallen, Henrik Nielsen.