Idræt i skolen

Få ny inspiration til idrætstimerne, bedre trivsel blandt eleverne og giv mulighed for at sætte forskellige idrætter i spil i undervisningen i samarbejde med lokalområdet og ildsjæle fra de lokale idrætsforeninger.

Idrætsforeninger skaber unikke fællesskaber, der øger børn og unges trivsel. De giver et fællesskab, som giver glæde og energi. Men de har også en unik viden, som de kan sætte spil, der giver et nyt frisk pust til jeres undervisning, og sikrer en varieret skoledag, hvor lokalområdet spiller en helt central rolle - og foreninger og instruktører står klar til at træde til. 

Ved at vise de lokale muligheder tager jeres skole også et aktivt valg om at blive en stærk medspiller i den lokale sammenhængskræft. Samtidig får din forening mulighed for at rekruttere nye medlemmer til foreningen. En win-win situation.

Men hvad kræver det af jer som skole? Hvad kræver det af jer som forening? Og hvordan fungerer samarbejdet? Læs mere nedenfor.