Fondsoversigt

Går I med overvejelser om at søge fonde til projekter i jeres forening eller lokalsamfund. Så har vi her lavet en liste over mulige fonde i det Sydvestjyske.

Nordea-fonden

Lokalpuljen

Støtter mindre lokale projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur med op til 100.000 kr. Uddeles til projekter rettet mod lokale og afgrænsede målgrupper. Det kan fx være støtte til aktiviteter i foreninger og events i lokalområdet.

Læs mere om lokalpuljen og ansøg her

Her bor vi puljen

Her er der midler til at drømme stort i alle små byer! Foreninger og organisationer i mindre danske byer kan søge op til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens ’Her bor vi-pulje’ til det, der styrker fællesskabet i deres by. Måske en ny legeplads, et klubhus, en festival – eller noget helt fjerde. Ansøgningsfrist 1. august.

Læs mere om Her bor vi puljen og ansøg her

Spar Nord Fonden

Støtter projekter, der gavner fællesskabet bl.a. inden for foreningslivet og donerer til lokale projekter landet over. Et særligt initiativ er 10 til forskel, hvor fonden støtter lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Spar Nord Fonden har hver måned 10.000 kr. på højkant til lokale projekter.

Læs mere om 10 til forskel og ansøg her

Sydbank Fonden

En almennyttig velgørende fond, der har fokus på støtte til kulturelt og folkeligt arbejde. Ansøgninger behandles i fondens bestyrelse kvartalsvis. Ansøgninger under 25.000 kr. kan, hvis de falder inden for fondens formål og retningslinjer, bevilges administrativt og dermed hurtigere.

Læs mere om Sydbank Fonden og ansøg her

Tuborgfondet

Tuborgfondet har fokus på at styrke unges mulighed for at udvikle og deltage i lokale fællesskaber. Tuborgfondet prioriterer at støtte organisationer, der har unge i alderen 15-30 år som målgruppe eller at støtte unge, der går sammen om projekter, events el.lign. der rækker ud til andre unge.

Tuborgfondet støtter projekter indenfor tre indsatsområder: unges samfundsengagement, unges jobmuligheder og åbne fællesskaber.

Læs mere om Tuborgfondet og ansøg her

Albani Fonden

Støtter almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber. Uddeles én gang årligt.

Læs mere om Albani Fonden og ansøg her

Norlys Vækstpulje

Støtter innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Vækstpuljen uddeler et beløb hvert år – primært til gode initiativer, der gør en forskel for vores 700.000 andelshavere i ejergeografien, der rækker fra lokalområderne i det nordjyske over det midtjyske og ned til det syd- og sønderjyske.

Ansøg Norlys Vækstpuljen her

Lauritzen Fonden

Ønsker at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til indsatser, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Støtter sårbare børn og unges muligheder for adgang til bevægelse og leg.

Læs mere om Lauritzen Fonden og ansøg her

TrygFonden

Støtter 12 udvalgte fokusområder, der kan skabe mere tryghed i Danmark. Trygfonden støtter bl.a. projekter, der fokuserer på de positive fællesskaber. De støtter også projekter inden for sundhedsområdet med fokus på bevægelse og på personer, der lever med kroniske sygdomme.

Læs mere om TrygFonden her

Lokale og Anlægsfonden

Støtter opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål. Det er muligt at få støtte til mindre projekter. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Læs mere LOA Fonden og ansøg her

Friluftsrådet

Giver støtte til friluftsliv, udvikling af foreningslivet og lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt. Ansøgningsfrist 15. september. Fokusområderne i perioden 2019-2022 vil være ”Børn og unge”, ”Sundhed og livskvalitet” og ”Friluftslivets vilkår”. Hvert fokusområde vil kunne søges én gang årligt.

Læs mere om Friluftsrådets støttemuligheder

Jem & Fix

Støtter lokale gør det selv-projekter. Idrætsforeninger, en fanklubber eller andet kan søge materialetilskud til renoverings- eller byggeprojekter. Jem og Fix støtter,, hvis I selv fixer det!

Læs mere om I fixer, vi støtter og ansøg her

Velux Fonden

Støtter en lang række områder, blandt andet initiativer målrettet aktive ældre. Særligt fokus på at ’ældre hjælper ældre’, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter. Velux Fonden ønsker at opmuntre og anerkende aktive ældre, der gør en indsats for sig selv og andre.

Læs mere om Velux Fonden og ansøg her

Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder overordnet for at skabe størst mulig værdi ved at fremme den mentale sundhed for borgere i Danmark.

Læs mere og ansøg

Bestles Fond

Fonden støtter kulturelle formål og almennyttige sociale formål.

Læs mere og ansøg

Smuk Fonden

Fondens formål er, at støtte initiativer og projekter der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed, fortrinsvist blandt unge.

Har I en smuk idé - søg støtte her

Realdania Underværker

Fondens formål er af almennyttig karakter, de yder blandt andet støtte til uddannelsesaktiviteter og kulturelle og humanitære formål i Rødding, Ribe, Bramming, Helle, Holsted, Brørup samt Vejen kommuner. Ansøgningsfrist 1. marts og 1. oktober.

Uddeler årligt cirka 45 millioner kroner til idrætsforeninger. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Læs mere om Foreningspuljen

Opdateret august 2021