DGI Østjyllands årsmøde 2021

Grundet forårets mange restriktioner blev årsmødet i DGI Østjylland i 2021 afholdt 2. september. Her tog et bestyrelsesmedlem afsked, mens en ny tog over, og både Årets Forening og Årets Ildsjæl blev vanen tro hyldet.

Grundet de mange coronarestriktioner i foråret, var 2021-udgaven af DGI Østjyllands årsmøde i år blevet rykket til den 2. september.

Her talte bestyrelsesformand Torben Märcher på vegne af bestyrelsen om det noget særlige år, som var gået. Til trods for de udfordringer som idrætten og fællesskaber over hele landet har været underlagt, valgte Torben Märcher at fokusere på det positive.

Nye idrætter er blomstret op som følge af den nye måde at dyrke idræt og være sammen på, hvor også mange frivillige ude i foreningerne har været kreative og lært at omstille og tilpasse deres aktiviteter forholdene. Torben Märcher hæftede sig ved, at vi nu endeligt kan se lyset for enden af tunnelen, hvor nye kampagner med fokus på genstart af fællesskaberne allerede er skudt i gang. En genstart af fællesskaber, som kulminerer med DGI Landsstævne i 2022.

Bestyrelsesformand Torben MärcherBestyrelsesformand Torben MärcherFoto: Frederik Vrist Hansen

Udskiftninger i bestyrelsen

Anne Marie Aebeloe havde inden årsmødet meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. I stedet blev Mathilde Risom Mathiasen valgt ind. Mathilde Risom Mathiasen er sportsansvarlig hos Aarhus Universitets-Sport, og hun blev valgt enstemmigt af de 32 stemmeberettigede.

Torben Märcher benyttede anledningen til at byde det nye bestyrelsesmedlem velkommen, men Anne Marie Aebeloe fik også et par pæne ord med på vejen og blev takket for hendes store indsats for DGI Østjylland.

Foruden valg til bestyrelsen var også næstformandsposten til afstemning, hvor nuværende næstformand Lars Mandrup genopstillede. Ingen udfordrede næstformanden på sin post, hvortil Lars Mandrup fortsætter som næstformand i bestyrelsen hos DGI Østjylland den kommende valgperiode.

Michael Elgaard og Anders Braagaard blev valgt ind som 1. og 2. suppleant i bestyrelsen, mens Per Lund blev valgt som kritisk revisor. Rollen som revisorsuppleant gik til Jørgen Josephsen.  

Årets Ildsjæl og Forening blev hyldet

I ugerne op til årsmødet var der lagt op til, at frivillige og idrætsudøvere fra hele Østjylland kunne indstille de foreninger og personer, som havde gjort en helt særlig indsats ude i deres foreninger. Her blev prisen som Årets Ildsjæl og Årets Forening uddelt til vinderne, som foran de mange fremmødte til årsmødet kunne lade sig hylde.

Årets Ildsjæl 2021 er Mikkel Stærk Dickenson fra Stavtrup

Prisen som Årets Ildsjæl gik til Mikkel Stærk Dickenson fra Stavtrup. Mikkel modtog prisen for hans store arbejde for både Stavtrup by og Stavtrup IF, hvor han har været involveret i talrige projekter – blandt andet i koordineringsgruppen for det kommende hallbyggeri, Stavtrup Multihal.

Aarhus Beachvolley Club vinder Årets Forening 2021

Årets Forening blev i år Aarhus Beachvolley Club. Klubben har det seneste år formået at opnå mere end 100 nye medlemmer i klubben, hvor også flere nye hold er blevet startet op det forgangene år til trods for coronarestriktioner. Dertil har Aarhus Beachvolley Club også været gode til at videreuddanne deres trænere og frivillige i klubben til gavn for de mange medlemmer i klubben.