Årsmøde 2018

DGI Østjylland afholder årsmøde 21. marts fra kl. 16.00-22.00 i DGI-huset i Aarhus. Mødet er åbent for alle medlemmer af vores østjyske medlemsforeninger. Deltagelse er gratis.

Tak for i år: Vi ses næste år

DGI Østjylland afholdte årsmøde 2018 onsdag den 21. marts i DGI-huset i Aarhus. Vi takker de knap 115 deltagere for deres fremmøde og engagement, og vi glæder os til at byde velkommen til et nyt årsmøde i 2019.

I år har vi valgt at sætte fokus på frivillighed, da Aarhus i 2018 er udnævnt til Europæisk Frivillighovedstad, ligesom frivillighed er et emne, vi altid arbejder med – ingen frivillige, intet foreningsliv.

Temaet for mødet i år er derfor 'Temperaturmåling på frivilligheden: Hvad, hvorfor, hvordan?'.

>> Tilmeld dig årsmødet her <<

Tyvstart årsmødet med inspiration til nye foreningsaktiviteter

Igen i år tyvstarter vi årsmødet allerede kl. 16.00, hvor du på egen krop kan prøve en række spændende aktiviteter, vi kommer til at se mere til i foreningslivet fremover.

Det er frivilligt, hvorvidt du ønsker at være med i disse aktiviteter før årsmødets officielle åbning kl. 18.30, men vi håber at se en masse deltagere med mod på at prøve noget nyt.

Det er naturligvis muligt at klæde om og efterfølgende tage bad i DGI-huset, da nogle af aktiviteterne er gode garanter for sved på panden.

Aktiviteterne stopper kl. 17.00, så du kan nå i bad og deltage i spisning fra kl. 17.45 frem mod årsmødets åbning en halv time senere.

Bliv inspireret til arbejdet med frivillige

Vi har i år delt hovedoplægget mellem to kompetente oplægsholdere, som giver dig og din forening masser af inspiration til, hvordan I arbejder med frivillighed – ikke mindst med fokus på, hvordan I får flere frivillige, og hvordan I holder fast i dem, I har.

Du møder Ulla Lund, som i 15 år har stået for koordineringen af de frivillige i forbindelse med Smukfest – Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg og de seneste 3 år har fungeret som frivilligkoordinator under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Med udgangspunkt i sine erfaringer med at rekruttere, koordinere og kommunikere med tusindvis af frivillige, giver Ulla Lund inspiration og et bud på, hvordan din forening kan blive skarpere i arbejdet med frivillige.

Du møder også Lasse Petersen, formand for Idrætsforeningen Skjold Skævinge, som er en af initiativtagerne til Klub Frivillig, der i 2015 modtog Kulturministeriets Idrætspris. Prisen blev givet til foreningen på grund af deres flotte arbejde med at rekruttere og aktivere frivillige.

Lasse Petersen deler ud af de erfaringer, han og foreningen har gjort sig i forbindelse med etableringen, udviklingen og driften af Klub Frivillig, som i dag er en selvstændig afdeling under idrætsforeningen, der med stor succes hjælper med at arrangere og organisere frivilligt arbejde til fordel for idrætsforeningens mange medlemmer.

Vi hylder østjyske foreningsliv: Uddeling af priser

Helt som vi plejer, kårer vi en Årets Forening, som har gjort sig specielt bemærket. Som noget nyt kårer vi også en Årets Ildsjæl, for at anerkende en person, der på den ene eller anden måde yder en ekstra indsats i en østjysk forening.

Læs mere om indstilling til priserne her

Program for årsmødet

Kl. 16.00 Inspiration til din forening. Kom, prøv eller hør fremtidens foreningsaktiviteter:

Kl. 17.00-17.30 Indtjekning

Kl. 17.45 Spisning

Kl. 18.30 Officiel åbning af årsmødet

 • Præsentation af aftenens program v/ Hans Jørgen Hvitved, formand
 • Præsentation af bestyrelsen v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Valg af dirigent og stemmetællere v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Årets beretning 2017 v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Regnskab 2017 v/ Flemming Poulsen, direktør
 • Indkomne forslag *
 • Orientering om budget 2018 v/ Flemming Poulsen

Kl. 19.30 Pause m/ kaffe og kage

Kl. 19.45 Oplæg

 • Ulla Lund: Bliv skarpere i arbejdet med dine frivillige
 • Lasse Petersen: Klub Frivillig

Kl. 21.00 Valg til bestyrelsen

 • Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Hans Jørgen Hvitved, formand, Helen Kristiansen og Torben Märcher, der alle stiller op til genvalg
 • Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 • Valg af 1 kritisk revisor
 • Valg af 1 kritisk revisorsuppleant

Kl. 21.20 Kåring af Årets Forening 2018 og Årets Ildsjæl 2018 i DGI Østjylland

Kl. 21.45 Eventuelt

Kl. 22.00 Tak for i aften

* Forslag, der af medlemsforeningerne ønskes behandlet af årsmødet, skal skriftligt være DGI Østjylland i hænde senest tre uger før årsmødet via oestjylland@dgi.dk. Umiddelbart efter modtagelse af sådanne forslag vil disse blive tilstillet medlemsforeningerne til orientering.