Årsmøde 2020

DGI Østjylland afholder årsmøde 2. september 2021 i DGI Huset i Aarhus.

OBS! Følgende information er fra årsmødet i september 2020. Information omkring årsmødet i 2021 er på vej.

I år har vi valgt at sætte ekstra fokus på børn og unge under 25 år. I slutningen af 2018 afsatte DGI på landsplan 70 millioner kroner over fem år til at forbedre børn og unges adgang til foreningslivet, og det vil vi gerne sætte fokus på til årsmødet i 2020. Derfor opretter vi en ny pris.

Ny kåring til ung ildsjæl 

Nyt i 2020 er, at vi kårer Årets Unge Ildsjæl, som går til en østjysk ildsjæl under 25 år, som lægger mange kræfter i foreningslivet.

Traditionen tro kårer vi også Årets Forening, som går til en østjysk forening, som har gjort sig særligt bemærket. Vi kårer også Årets Ildsjæl, som er en person, der på den ene eller anden måde yder en ekstra indsats i en østjysk forening.

Der er lukket for indstillinger.

Formanden takker af

Hans Jørgen Hvitved var formand for Randersegnens Gymnastik- og Idrætsforeninger fra 1997 til 2006, og siden 2007 har han været formand for DGI Østjylland. Til det kommende årsmøde takker Hans Jørgen Hvitved af som formand, og vi vil derfor sige tusind tak til Hans Jørgen for mange, gode år i DGI Østjylland.

Program

Kl. 18.00: Indtjekning og spisning 
Kl. 18.45: Velkomst og åbning af årsmødet

 • Præsentation af aftenens program v/ Hans Jørgen Hvitved, formand
 • Præsentation af bestyrelsen v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Valg af dirigent og stemmetællere v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Årets beretning 2019 v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Regnskab 2019 v/ Flemming Poulsen, direktør
 • Indkomne forslag*
 • Orientering om budget 2020 v/ Flemming Poulsen

Kl. 20.00: Pause med kaffe og kage 
Kl. 20.15: Kåring af Årets Forening 2020, Årets Ildsjæl 2020 og Årets Unge Ildsjæl 2020 i DGI Østjylland 
Kl. 20.45: Årsmødet fortsætter

 • Oplæg fra DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen. Hvor er DGI på vej hen?
 • Valg til bestyrelsen
  • Valg af formand
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  • Valg af 1 kritisk revisor
  • Valg af 1 kritisk revisorsuppleant
 • Eventuelt

Senest kl. 22.00: Tak for i aften

* Forslag, der af medlemsforeningerne ønskes behandlet af årsmødet, skal skriftligt være DGI Østjylland i hænde senest tre uger før årsmødet via oestjylland@dgi.dk. Umiddelbart efter modtagelse af sådanne forslag vil disse blive tilstillet medlemsforeningerne til orientering.

Programmet er med forbehold for ændringer på grund af udskydelsen.