Trivselskommissionen besøger Jump4fun: Glæde, selvtillid og venskaber blandt foreningsuvante børn og unge

Regeringens Trivselskommission har oplevet Jump4fun, som gør en forskel for foreningsuvante børn og unge. DGI tog imod kommissionen sammen med IF Frem Bjæverskov og Køge Kommune.

En række tal og undersøgelser har de senere år peget på stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Nye tal* viser, at selvom de fleste børn og unge har det godt, oplever knap halvdelen af unge danskere en grad af mistrivsel, mens stadigt flere børn og unge føler sig ensomme.

I lyset af den negative tendens har regeringen nedsat en Trivselskommission, som har til opgave at afdække trivselsudfordringer og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes. Som del af dette arbejde inddrager kommissionen løbende en række eksperter, praktikere og organisationer til at kvalificere arbejdet og anbefalingerne, og det er i denne turné, at interessen for Jump4fun er opstået.

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, kommuner og idrætsforeninger landet over. Et samarbejde, der gør en stor forskel for de børn og unge, som har svært ved at finde plads i det traditionelle foreningsliv, og som på den ene eller anden måde ikke trives. Årsagerne til denne problematik er vidt forskellige og kan for eksempel dreje sig om fysiske, motoriske eller mentale udfordringer.

Målet med samarbejdet er at tilbyde de foreningsuvante børn og unge et lokalt idrætshold, hvor de føler sig trygge, får en masse succesoplevelser og finder det fællesskab, de ofte mangler. Et miljø, hvor de oplever medbestemmelse, faste strukturer og hvor aktiviteterne er skræddersyet efter den enkeltes behov og motoriske forudsætninger. Her er ingen, der bliver målt og vejet. Intet konkurrenceaspekt.

Som mennesker har vi brug for at gøre noget aktivt og i fællesskab med andre. Det som Jump4fun kan er at åbne dørene for nogle, som måske har svært ved at finde sig til rette andre steder, og det er dejligt at opleve ved selvsyn.

Rasmus Meyer, Formand for Trivselskommissionen

Et helt særligt Stjernehold
Et af landets Jump4fun-hold går under navnet Stjerneholdet, som er et gymnastikhold oprettet i IF Frem Bjæverskov og i samarbejde med Køge Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland. Her mødes børn og unge i alle aldre til sjove aktiviteter ude og inde; I hallen til floorball og forhindringsbaner, men også i skoven til snobrødshygge og ude på græsset til rundbold.

I spidsen for holdet står Heidi Pedersen, som har været frivillig gennem 16 sæsoner og som over de sidste fire år har lagt al sin kærlighed, tid og kræfter i Stjerneholdet. Heidi fortæller:

”Hos mig er der ingen kasser, ingen diagnoser. På Stjerneholdet møder vi hinanden, som vi er og med den indstilling, at alle kan alt. Det vigtigste er fællesskabet – ikke mindst blandt forældrene, som har lige så stor gavn af holdet, som deres børn. Stjerneholdet er læring for hele familien”.

882B938f E6d8 4371 Bb8b 150C852ac217

Større glæde i hverdagen, nye venskaber og højere selvtillid
Vejen ind til et Jump4fun-hold i den lokale idrætsforening formidles typisk via den kommunale sundhedspleje. Der kan være tale om alt fra svømning og volleyball til gymnastik og parkour. Fælles for holdene er, at det er specialuddannede instruktører, som står klar til at tage godt imod, sammensætter motiverende aktiviteter og sørger for mental støtte.

Samtidigt inddrages forældrene i træningen og til løbende samtaler om sundhedsfremme. En del af konceptet er nemlig også at videreføre såvel fællesskabet som de sunde vaner i dagligdagen, når træningen er slut.

Og effekten af Jump4fun taler et klart sprog. En landsdækkende evaluering fra 2022 viser, at størstedelen af børnene oplever større glæde i hverdagen (89,4 %). De er mere fysisk aktive (75 %) og har fået nye venner (77,6 %). Resultaterne bakkes op af forældrene, som oplever, at deres børn har fået mere glæde (84,4 %), selvtillid (67,2 %) og energi (62,5 %) i hverdagen.

Medbestemmelse giver succesoplever
En af Stjerneholdets små ’stjerner’ er 13-årige Marius. På grund af problemer med overvægt og manglende kammeratskaber fik hans forældre kontakt til Stjerneholdet via den kommunale sundhedspleje. Marius mor Anja fortæller:

”På Stjerneholdet er der plads til alle. Også selvom børnene har en dårlig dag. Heidi er fantastisk og tager altid varmt imod og giver børnene nogle fantastiske oplevelser. Nu har Marius og hans søster været en del af Stjerneholdet i tre år, og de glæder sig altid til at komme afsted.”

For mange af børnene er Stjerneholdet ugens sociale højdepunkt. Ikke mindst blandt de børn som, på grund af deres diagnoser, bliver hjemmepasset af deres forældre. En af dem er 4-årige Storm, som har svær epilepsi og derfor ikke mulighed for at blive passet i den lokale børnehave, ligesom andre børn på samme alder. Storms far Emil fortæller:

”Storm går hjemme hver dag og kommer derfor ikke lige så ofte ud blandt andre børn, som hans jævnaldrende gør. Derfor betyder Stjerneholdet super meget. Her møder han børn på samme alder, som han er aktiv og hygger sig sammen med. Det elsker han.”

Pernille, som er mor til 7-årige Johan, supplerer:

”Det gode ved Stjerneholdet er også, at der ikke er så mange forventninger. Det giver nemlig for mange negative oplevelser på de typiske hold, hvor børnene skal passe ind i regler og bestemte aktiviteter. Her på holdet får børnene en masse succesoplevelser ved selv at kunne bestemme formen.”

Ffd8428e 12E0 4E2d Bd8d Ad13c246fce1

*Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet (AAU), 2022