Bestyrelsen i DGI Vestjylland

Bestyrelsen arbejder for at styrke den idrætspolitiske dagsorden til gavn for idrætsforeninger i Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Landsdelsforeningens bestyrelse er landsdelsforeningens daglige ledelse, og den højeste myndighed mellem to årsmøder.

Strategi 2027

I starten af 2023 vedtog DGI Vestjyllands bestyrelse en ny strategi, som løber indtil 2027.

Strategien har 6 overordnede mål:

  • Vi skaber synlighed om DGI
  • Vi gør det nemt og givende at være forening
  • Vi er katalysator for udvikling i og gennem foreningerne
  • Vi gør det attraktivt at være frivillig i en forening
  • Vi får flere til at dyrke idræt - især børn, unge og seniorer
  • Vi udvikler DGI Vestjylland som forening

Under hvert punkt er forskellige indsatser som frivillige og ansatte i DGI Vestjylland arbejder målrettet med. Dem kan du læse mere om i den fulde udgave af strategien:

DGI VESTJYLLANDS STRATEGI 2027 - FULD VERSION