Børn og unge-puljen

Hvordan giver vi flere børn og unge lyst til at dyrke idræt - og til at blive ved? Denne pulje er til dig i en østjysk forening, som har nye og anderledes ideer til at få flere børn og unge med.

Baggrund for puljen

Vi har i disse år særligt fokus på børn og unge. Idrætsforeningerne gør allerede en stor forskel og lykkes i høj grad med at tilbyde aktiviteter, som mange børn og unge er en del af. Det ændrer dog ikke på, at foreningslivet har svært ved at motivere børn og unge til at fortsætte med at dyrke idræt, når der sker forandringer i børne- og ungelivet. Vi ser allerede et stort frafald, når de rammer 12-13-års alderen. Årsagerne er mange, og det kan være en kompleks kombination af flere forhold.

Hvis vi vil have, at vores børn og unge fortsætter med at være aktive i foreningen, bliver vi nødt til at tænke nyt, anderledes og udfordre det, vi plejer at gøre. Og det må ikke være økonomien, der sætter en stopper for de gode idéer. Derfor har vi hos DGI Østjylland oprettet denne pulje målrettet projekter og initiativer for børn og unge i de østjyske foreninger. 

Formål

Puljens formål er at støtte projekter målrettet børn og unge. Puljen støtter projekter og indsatser, hvor I som forening tænker i nye og anderledes måder at få flere børn og unge med og flere børn og unge til at blive ved. Der vil være særlig fokus på ansøgninger, hvor der gøres noget ekstra for netop denne målgruppe.

Puljen er åben for, at din forening selv eller i fællesskab med andre foreninger kan ansøge til større eller mindre projekter, der får flere børn og unge med i idrætsfællesskaber og flere børn og unge til at blive ved.

Værd at vide inden du søger

Målgruppen
Puljen er målrettet børn og unge mellem 0 og 25 år. I ansøgningsskemaet er målgrupperne inddelt i mindre aldersgrupper. Vi anbefaler, at I vælger én - eller maks. to - aldersgrupper, da en for bred målgruppe kan gøre projektet svært at målrette.

Ansøgningsfrist
Der er ikke nogen decideret ansøgningsfrist. Puljen uddeles løbende efter først-til-mølle-princippet på baggrund af en vurdering af projekterne.

Hvem kan søge?
Medlemsforeninger i DGI Østjylland.

Beløbsgrænse
Der kan ansøges om maks. 40.000 kr. pr. projekt, men det samme projekt kan ansøges i flere år.

Hvordan søger min forening?
Udfyld formularen længere nede på denne side.

Hvad støtter puljen?

Projekter for børn (0-12 år), hvor foreningen ønsker at gøre noget anderledes eller noget nyt for at motivere endnu flere børn til at blive en del af foreningslivet.

Projekter for unge (13-25 år), hvor foreningen ønsker at gøre noget anderledes eller noget særligt for de nuværende unge i foreningen og/eller nye unge i lokalområdet. 

Hvad støtter puljen ikke?

  • Udgifter, der allerede er afholdt før bevillingen.
  • Byggeri eller lignende.
  • Drift af eksisterende tiltag
  • Løn til foreningsansatte

Hvordan er ansøgningsprocessen?
Du har mulighed for at få sparring med en konsulent i DGI Østjylland, inden ansøgningen skrives og sendes. I vil også kunne forvente en dialog og sparring om jeres projektidé og ansøgning med en DGI-konsulent, inden ansøgningen indstilles til bestyrelsen i DGI Østjylland. Vi vender så hurtigt som muligt tilbage til dig, men behandlingstiden er op til én måned.

Dokumentationskrav
1-2 måneder efter projektstart tager I sammen med en DGI-konsulent en mundtlig status og sparring. Som afslutning på projektet skal vi have en kort skriftlig opfølgning på projektets mål. Hvordan er det gået, hvad har I lært, og hvad er I lykkes med? Den sendes til henriette.dohm@dgi.dk.

Vi har ikke krav om indsendelse af regnskab, men der kan foretages stikprøvekontroller

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger