Tilskud og puljer i din kommune og i DGI

Foreningsledere, trænere og instruktører har brug for inspiration og kompetencer for at kunne udvikle sig i forhold til det daglige arbejde og undervisning i foreningen. Medlemsforeninger i DGI Storstrømmen får kursustilskud, og herudover har vi her samlet en oversigt over muligheder for støtte til kurser og uddannelse i din kommune.

Faxe Kommune
Faxe Kommunes udviklingspulje giver tilskud til udviklingsarbejde og kursusafgifter for ledere og instruktører samt projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor eller rettet mod unge.  Der kan ansøges tre gange årligt – senest d. 15. august og 1. november til udgifter afholdt eller forventes at blive afholdt i indeværende år. Senest d. 15. december ift. udgifter, der forventes at blive afholdt i kommende kalenderår.

Læs mere om tilskud i Faxe kommune her

Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune giver tilskud til uddannelse af foreningens ledere og instruktører med 50% af foreningsudgift til kursusafgiften – dog max 500 kr. pr. kursusdag. Der ydes kun tilskud til godkendte foreninger, jf. folkeoplysningsloven. Ansøgningen skal sendes senest 14 dage efter kursets afholdelse og puljen fordeles løbende.

Læs mere om tilskud til uddannelse af foreningsledere og instruktører i Guldborgsund Kommune her

Lolland Kommune
Lolland Kommune giver tilskud til uddannelse af ledere, instruktører, trænere, bestyrelsesmedlemmer og kasserere. Der gives max 5.000 kr. i tilskud pr. person. Der gives ikke tilskud til kursusturné, inspiration i gymnastik, event, studietur til messe, gymnastik-fællestræning, dansedag, tennisseminar, korps-rådsmøde, fundraising, hjemmeside-kursus eller lignende. Ansøgning kan ske efter afholdt kursus. Ansøgningsfrist senest d. 14. oktober.

Læs mere tilskud i Lolland Kommune her

Næstved Kommune
Næstved Kommune giver tilskud til instruktør-, træner- og lederuddannelse, som især er målrettet arbejdet for børn og unge under 25 år. Der kan søges tilskud til kursusafgift, som er afholdt inden for det seneste regnskabsår. Der er ansøgningsfrist d. 1. april og der gives svar senest to måneder efter.

Læs mere om tilskud i Næstved Kommune her

Stevns Kommune
Stevns Kommune giver tilskud til uddannelse af ledere, trænere og instruktører, der opkvalificerer deres foreningsarbejde, fx træner- og bestyrelseskurser. Der kan søges om forhåndsgodkendelse på kursus, hvis foreningen ønsker at være sikker på tilskud. Der er ansøgningsfrist to gange årligt – d. 1. februar og d. 1. august.

Læs mere om tilskud i Stevns Kommune her

Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune giver ikke tilskud til udvikling og uddannelse i 2023.

Læs mere om tilskud i Vordingborg Kommune her

I DGI har vi ligeledes en række puljer og fonde, som vores medlemmer kan søge til projekter og formål.

Søg puljer og fonde til projekter og udvikling af din forening

Gode råd til fundraising