Støttemuligheder og fonde

Der findes I DGI en række puljer og fonde, som vores medlemmer kan søge til forskellige projekter og formål.

DGI's puljer og fonde:

  • Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent, beklædning og udstyr, deltagelse i stævner og lejre samt forældrearrangementer.
  • Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier. 
  • Hjælpefonden har til formål at yde støtte til personer, der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger, som er tilsluttet DGI. Personen skal være medlem af foreningen.

Ud over DGI's forskellige puljer og fonde, findes der en række private og offentlige ordninger, der yder økonomisk støtte til projekter og tiltag i lokale idrætsforeninger. Find hjælp til fundraising i foreningen her.