DGI Sportucation

Sportucation er et tværgående projekt, hvor man arbejder med at bruge unges interessefelt omkring idræt, så flere unge får et godt afsæt i livet.

Sportucation har fokus på unge og fællesskaber

Hele projektet bygger på, at et godt fællesskab løfter det unge menneske frem mod en ungdomsuddannelse og at en positiv tilgang til ens medmennesker styrker de kvaliteter, der skal til for at det unge menneske kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Sportucation bruger værdierne fra sportens aktive og kammeratlige verden til at udbrede et aktivt fællesskabsliv i udviklingen af den unge og deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Sportucation bygger tilliden og selvtilliden op gennem fællesskabet, den positive tilgang og etableringen af gensidig respekt mellem de unge og klubbens spillere, trænere og administrative stab. De unge bliver en del af et hold, der er bygget op omkring gensidig respekt, tillid og tro på hinanden og hinandens evner. Den gensidige tillid og respekt kræver netop gensidighed, og dermed ansvar for hinanden. Dette skaber fokus på de nødvendige faglige kompetencer, hvilket understøtter incitamenter for dygtiggørelse. 

Sportucation anvender de unges ønske om at være en del af et hidtil uopnåeligt fællesskab til at skabe drivkraften til at foretage store valg og forandringer. 

Det sociale afsæt i Sportucation

Sportucation har taget sit afsæt i erfaringer som er oparbejdet igennem en årrække, hvor forsøgsprojekter har brugt idræt som motor for at styrke unge, så de blev til stærke voksne mennesker med et godt liv. Dertil tager Sportucation afsæt i de udfordringer som samfundet har med unge der frafalder en ungdomsuddannelse.

Baggrunden for Sportucation

  • Sportucation er et samarbejde mellem DGI, Vejle Kommune, Fredericia Kommune, Vejle Boldklub, FC Fredericia, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet.
  • Målgruppen er unge i 8-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. 
  • Projektet forløber over 4 år med start fra 1. september 2019.
  • Bikubenfonden har afsat 8,9 millioner til projektet.