Vil du gøre jeres forening endnu mere attraktiv?

DGI Storkøbenhavn står altid klar til at yde bistand til vores medlemsforeninger.

Leder- og foreningsudvikling

DGI er den førende kompetence inden for leder- og foreningsudvikling i Danmark. Det betyder, at du som foreningsleder altid kan få hjælp af vores konsulenter til de udfordringer, du møder i dit arbejde i foreningen.

Har I brug for at lave en ny organisering, eller nye idéer til hvordan man kan gribe foreningsarbejdet an, så det bliver nemmere og sjovere, så har vores foreningskonsulenter et godt bud.

Under menupunktet "Foreningsledelse - Viden & værktøjer" kan du få inspiration i forhold til en lang række udviklingstemaer f.eks. rekruttering af frivillige, medlemsrekruttering, organisering af bestyrelsesarbejdet, kommunikation, samarbejde i lokalområdet, faciliteter mm.

Idræt og aktivitetsudvikling

I DGI handler det om idræt og fællesskab. Vi tilbyder en bred vifte af stævner, kurser, turneringer og andre aktiviteter. Vores tilbud er af høj kvalitet og fleksibelt tilpasset foreningernes ønsker og behov.

Vores idrætskonsulenter er specialister i hver sin idræt og er altid klar til at hjælpe med at udvikle nye tiltag som er oppe i tiden - eller hjælpe med at imødekomme eksisterende behov. Vi støtter jer gerne med at planlægge, igangsætte og afholde aktivitet, så der altid er nye og spændende tilbud til idrætsudøvere i Storkøbenhavn.

Projektudvikling

Går I med tanker om at søsætte et større projekt i jeres forening? I DGI Storkøbenhavn hjælper vi de gode idéer på vej. Vi giver jer sparring i forhold til idéudvikling, projektskrivning, fundraising og implementering.

I DGI Storkøbenhavn arbejder vi allerede med en bred vifte af projektindsatser om f.eks. facilitetsudvikling, involvering af nye målgrupper, skolesamarbejde, sundhed osv. Har I lyst til at være med i en indsats eller høre om de gode erfaringer, så deler vi gerne ud.

Foreningsrådgivning

Hvad har vi pligt til som idrætsforening og hvad er vores rettigheder? Hvordan forholder sig med folkeoplysningsloven? Hvordan er det nu med børneattester? Er vores vedtægter tidssvarende og hvordan griber vi den kommende generalforsamling an?

Som frivillig i en idrætsforening kan det nogle gange være vanskeligt med de formelle krav og procedurer man skal leve op til. I DGI Storkøbenhavn rådgiver vi jeres forening, så det administrative bliver lidt nemmere.