Årsmøde 2019

Vil du være med til at gøre en forskel for idrætten i Nordsjælland?

Invitation til alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger. Medlemsforeninger kan møde og stille spørgsmål til Landsdelsbestyrelsen, der vil være tid til netværk og ikke mindst en uformel snak. DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes tirsdag 26. november 2019 i 

Pharmakon Konferencecenter på Milnersvej 42, 3400 Hillerød.

Dagsorden jf. vedtægter

1.  Valg af dirigent.
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning.
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge.
4.  Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6.  Valg
7.  Eventuelt