Årsmøde 2023

Vær med, når DGI Nordsjælland slår dørene op til årsmødet.

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 21. november 2023 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød. Årsmødet er åbent for alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger, og det er ved denne lejlighed, at der er valg til DGI Nordsjællands bestyrelse.

DGI Nordsjælland uddeler denne aften 3 x 5.000 kr. til årets prisvindere.

Indkaldelse til DGI Årsmøde 2023
I henhold til DGI Nordsjællands vedtægter §7 stk. 1 indkaldes herved til ordinært årsmøde den 21. november 2023. Indkaldelsen er offentliggjort og udsendt den 9. oktober 2023.

Hør oplægget: Drømme og fællesskaber

DanskHåndbold er børs og katedral. Elite og bredde. Det går relativt godt på børsen, landsholdene og talentarbejdet sætter nye milepæle. Værtskaber til internationale mesterskaber tiltrækkes dansk grund.

Men hvordan går det med græsrodsarbejdet? Og hvordan sikrer DanskHåndbold sit fundament om 10, 20 og 30 år? Skal vi fortsat alene være en medlemsorganisation eller skal man orientere sig mere mod at være interesseorganisation?

Vi skal værne om foreningslivet, men hvordan kommer vi i øjenhøjde med det moderne samfund. Der er mange spørgsmål, og svarene er ofte ret komplekse.

Morten Stig Christensen, formand for DanskHåndbold, giver en ærlig beskrivelse af, hvordan en gammel hæderkronet forbundskamp stadig kan forblive relevant også i fremtiden.

Foto: Jan Christensen 📷

Dagsorden jf. vedtægter
1.  Valg af dirigent. 
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge. 

4.  Indkomne forslag
* Forslag til vedtægtsændringer
* Motivation for vedtægtsændringer

5. Fremlæggelse af budget 2024, kontingent og honorar for det kommende år til godkendelse.
5a. Forslag til kontingentstørrelse for 2024 er uændret.
5b. Forslag til honorarstørrelse til landsdelsbestyrelsens medlemmer. 
5c. Godkendelse af budget 2024

6.  Valg 
7.  Eventuelt

Book et kort dialogmøde?
Har jeres forening spørgsmål omkring afvikling af aktivitet i samarbejde med DGI, spørgsmål om foreningsudvikling, en foreningsudfordring, frivillige eller andet, så benyt chancen til, at booke dialogmøde med en idrætskonsulent eller et bestyrelsesmedlem. Dialogmøderne afvikles i tidsrummet kl. 17.00-17.30. Hvis du tilmelder dig et dialogmøde, modtager du information om tid og sted forud for Årsmødet. 

Læs mere om Landsdelsbestyrelsen
I spidsen for DGI Nordsjælland står Landsdelsbestyrelsen, der udstikker retningen for organisationen mellem årsmøderne. Læs eksempelvis deres bud på "Idrætsforeningerne i fremtiden".