Årsmøde 2022

Vær med, når DGI Nordsjælland slår dørene op til årsmødet.

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 29. november 2022. 

Årsmødet er åbent for alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger, og det er ved denne lejlighed, at der er valg til DGI Nordsjællands bestyrelse.

Vi ser frem til at se jer til vores årsmøde, som udover den formelle dagsorden også vil inspirere jeres forening med oplæg og netværk. 

Dagsorden jf. vedtægter
1.  Valg af dirigent. 
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge. 
4.  Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6.  Valg 
7.  Eventuelt

DGI Nordsjælland uddeler denne aften 3 x 5.000 kr.
Der uddeles priser til foreningslivet. Vi hylder de, der har gjort en særligt bemærkelsesværdig indsats med prisuddeling til årets forening, årets træner/leder og årets initiativ.

Vi afslører vinderne af Årets træner/leder, Årets initiativ og Årets forening.
Der kan indstilles til priserne via dette site fra medio september 2022.