Årsmøde 2017

Kom og gør din stemme gældende.
DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 28. november 2017.

DGI Nordsjællands årsmøde er landsdelsforeningens generalforsamling, og er derfor åben for alle medlemsforeningers repræsentanter.
Dagsorden jf. vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 til godkendelse, samt meddelelse af decharge.
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Valg
7. Eventuelt

Hjælp os! Hvem skal have prisen, æren og 5.000 kr. Kender du en træner/leder, der ser udfordringer som en leg og får andre til at lege med?

Indstil din favorit til Årets træner/leder i DGI Nordsjælland. Frivillige trænere/ledere gør et kæmpe stykke arbejde og yder en imponerende indsats i Nordsjællands idrætsforeninger. Det kræver energi, lyst og tid at stå i spidsen for en forening eller et hold. Derfor skal vi igen i 2017 have kåret og belønnet én træner/leder med DGI Nordsjællands træner-/lederpris 2017.

Hvem skal have prisen, æren og 5.000 kroner til en oplevelse med holdet/bestyrelsen?

Kriterier for at blive årets træner/leder er
• er aktiv i én af DGI Nordsjællands lokalforeninger
• brænder for idræt for alle
• har klare holdninger
• medvirker til udvikling af idrætten i sin forening eller på sit hold
• medvirker til at skabe fællesskab og samvær
• udviser engagement
• har gode lederevner
• er en god rollemodel for såvel børn som voksne

Hvem kan indstille?
Alle medlemmer og andre med tilknytning til en idrætsforening under DGI Nordsjælland, kan indstille kandidater til prisen. En person kan ikke indstille sig selv til titlen.

Kåring finder tirsdag 28. november 2017 på DGI Nordsjællands Årsmøde.

Udfyld SKEMA for at nominere din favorit til prisen Årets træner/leder

§7 Årsmødet
Stk. 3. Hver af de tilsluttede medlemsforeninger har 1 stemmeberettigede for hver påbegyndt 100 aktivitetsmedlemmer dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening.
Stemmeberettigede foreninger ved DGI Nordsjællands Årsmødet 2016