Årsmøde 2022

Vær med, når DGI Nordsjælland slår dørene op til årsmødet.

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 29. november 2022 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød. Årsmødet er åbent for alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger, og det er ved denne lejlighed, at der er valg til DGI Nordsjællands bestyrelse

Endelig dagsorden og årsberetning 2022
Årsrapport 2021 og budget 2023
Forslag om honorarpolitik for bestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland - gældende pr. 1. januar 2022 og frem

Dagsorden jf. vedtægter
1.  Valg af dirigent. 
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge. 
4.  Indkomne forslag
Forslag om honorarpolitik for bestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland - gældende pr. 1. januar 2022 og frem
5.  Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6.  Valg (vedtægter §7 stk. 4) Download oversigt over alle valg 

a) Næstformand for 2 år:

Erik Hammer (genopstiller)

b) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Susanne Jönsson (genopstiller ikke)
Mette Larsen, Ramløse Gymnastik & Fitness (opstiller)
Else M. Vad (genopstiller)

c) Suppleanter for 1 år: 
1. suppleant Michael Stehr (genopstiller)
2. suppleant Kamilla Elkjær (genopstiller)

d) Kritiske revisorer for 2 år:

Flemming C. Larsen (genopstiller ikke)
Dorthe Overgaard (opstiller)

e) Kritisk revisor suppleant for 1 år:
Dorthe Overgaard (genopstiller ikke, se under kritiske revisorer for 2 år)

7.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet
Sidste frist for modtagelse af forslag der ønskes behandlet på års­mødet er 1. november kl. 12.00. Forslag sendes til DGI Nordsjællands kontor. Der henvises til vedtægternes §7 stk. 5. 

/
Per Frost Henriksen 
Formand DGI Nordsjælland


Book et kort dialogmøde?

Har jeres forening spørgsmål omkring afvikling af aktivitet i samarbejde med DGI, spørgsmål om foreningsudvikling, en foreningsudfordring, frivillige eller andet, så benyt chancen til, at booke dialogmøde med en idrætskonsulent eller et bestyrelsesmedlem. Dialogmøderne afvikles i tidsrummet kl. 17.00-17.30. Hvis du tilmelder dig et dialogmøde, modtager du information om tid og sted forud for Årsmødet. 

Kom og hør oplægget Bag om rejsen ved Bie Andersen
DGI’s 13. Verdenshold rejste i oktober 2021 ud i en verden, der havde været lukket ned pga. corona. Hvordan rejser 33 personer rundt i verden, hvor håndsprit, mundbind, test og en uvished præger dagligdagen? Holdets rejseleder, Bie Andersen, holder oplægget ’Bag om rejsen’, hvor I kommer med på rejsens oplevelser, overraskelser og udfordringer med at inspirere børn og unge til leg og bevægelsesglæde i en tid, hvor internationale gæster har været savnet længe.

(Foto: Bettina Illemann Larsen)
4E4A0390 af Bettina Illemann Larsen.jpeg