Årsmøde 2018

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 27. november 2018.

DGI Nordsjællands Årsmøde er landsdelsforeningens generalforsamling, og er derfor åben for alle medlemsforeningers repræsentanter.

Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af dirigent.
2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 til godkendelse, samt meddelelse af decharge.
4. Indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Valg
7. Eventuelt