Årsmøde 2017

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 28. november 2017
på Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41 i Allerød.

DGI Nordsjællands Årsmøde er landsdelsforeningens generalforsamling, og er derfor åben for alle medlemsforeningers repræsentanter.

E-sport i foreningslivet

Kom og hør aktuelt oplæg om e-sporten i foreningslivet. Hvad kan DGI tilbyde foreningerne? Få indblik i e-sporten på foreningsbasis og hør hvorfor DGI arbejder med e-sport. DGI’s projektleder Martin Fritzen fortæller, hvilke muligheder der er for at komme i gang med e-sport i egen forening. 

Program

Kl. 17.30 Indtegning og spisning
Kl. 18.30 Prisuddeling til Årets Kommune, Årets forening og Årets træner/leder
Kl. 19.00 Årsmødet starter
Kl. 19.30 Oplæg om e-sport i foreningslivet
Kl. 20.10 Kaffepause
Kl. 20.45 Årsmødet genoptages
Kl. 21.30 Tak for i aften

Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af dirigent.
2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2016 til godkendelse, samt meddelelse af decharge.
4. Indkomne forslag 
   Forslag til vedtægtsændring af §7
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6. Valg
7. Eventuelt

§7 Årsmødet
Stk. 3. Hver af de tilsluttede medlemsforeninger har 1 stemmeberettigede for hver påbegyndt 100 aktivitetsmedlemmer dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening.
Stemmeberettigede foreninger ved DGI Nordsjællands Årsmødet 2017