Årsmøde 2023

Vær med, når DGI Nordsjælland slår dørene op til årsmødet.

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes ultimo november 2023 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød. Årsmødet er åbent for alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger, og det er ved denne lejlighed, at der er valg til DGI Nordsjællands bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter
1.  Valg af dirigent. 
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge. 
4.  Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6.  Valg 
7.  Eventuelt

Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være DGI Nordsjællands kontor i hænde senest fire uger inden årsmødets afholdelse. 


Book et kort dialogmøde?

Har jeres forening spørgsmål omkring afvikling af aktivitet i samarbejde med DGI, spørgsmål om foreningsudvikling, en foreningsudfordring, frivillige eller andet, så benyt chancen til, at booke dialogmøde med en idrætskonsulent eller et bestyrelsesmedlem. Dialogmøderne afvikles i tidsrummet kl. 17.00-17.30. Hvis du tilmelder dig et dialogmøde, modtager du information om tid og sted forud for Årsmødet. 

Kom og hør oplægget Bag om rejsen ved Bie Andersen
DGI’s 13. Verdenshold rejste i oktober 2021 ud i en verden, der havde været lukket ned pga. corona. Hvordan rejser 33 personer rundt i verden, hvor håndsprit, mundbind, test og en uvished præger dagligdagen? Holdets rejseleder, Bie Andersen, holder oplægget ’Bag om rejsen’, hvor I kommer med på rejsens oplevelser, overraskelser og udfordringer med at inspirere børn og unge til leg og bevægelsesglæde i en tid, hvor internationale gæster har været savnet længe.

(Foto: Bettina Illemann Larsen)
4E4A0390 af Bettina Illemann Larsen.jpeg