Gør din forening klar til DIF og DGI’s foreningspulje

Hvis din forening vil have del i midlerne fra DIF og DGI’s foreningspulje, så skal den have et CVR-nummer og en NemKonto.

Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra DIF og DGI's foreningspulje. Foto: Lars Horn (arkiv)

DIF og DGI’s foreningspulje åbnede i 2018, og det første år blev knap 44 millioner kroner bevilget til idrætsforeninger i Danmark.

En forudsætning for at få udbetalt midler er, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto.

CVR og NemKonto for foreninger

Hvis din forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, så skal foreningen først have dette på plads.

På virk.dk kan frivillige foreninger lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Opret CVR-nummer på virk.dk

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut.

Læs mere om foreninger og NemKonto  

Midlerne skal hjælpe foreningerne og skabe rum til udvikling

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.

Læs her hvordan din forening søger foreningspuljen

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Puljen afløser en tidligere ordning om udlodning af spillehalsmidler, og det er et vilkår, at midlerne fra puljen skal ud at virke i mange foreninger i hele landet.